Hơn cả một khóa học tiếng Anh – học tiếng Anh từ thực tế cuộc sống

Secondary Plus là một chương trình học không theo xu hướng thông thường mà là chương trình học đa dạng từ chính các chủ đề trong thế giới thực để giúp học viên sẵn sàng cho môi trường toàn cầu trong tương lai. Học viên sẽ được trải nghiệm những giờ học đầy hứng khởi về các chủ đề trong cuộc sống thực tế – bước chuẩn bị cho một thế giới toàn cầu hóa trong tương lai.

LUYỆN TẬP. THÁCH THỨC. THỰC TIỄN

Secondary Plus mang đến cho học viên cơ hội phát triển kỹ năng nói và viết tiếng Anh khi học viên được:

  • tự tin sử dụng tiếng Anh qua các hoạt động như thuyết trình, tranh luận vui, làm vlog và phỏng vấn
  • học về thế giới thực tế đang diễn ra qua các chủ đề như: đô thị hóa, môi trường, thực phẩm nhân đạo và biến đổi khí hậu
  • phát triển các kỹ năng sống như hợp tác và lãnh đạo sẽ giúp học viên thành công trong tương lai.

Được chào đón trong một lớp học thân thiện:

Học tiếng Anh trong một không gian học tập hòa nhập, cùng với các học viên cùng độ tuổi; những giáo viên tận tâm và tài năng sẽ luôn coi trọng tính cá nhân của mỗi học viên và thúc đẩy bạn làm chủ việc học tập của bản thân.

Học viên cũng có thể thực hành tiếng Anh trong quá trình di chuyển hoặc học tập tại nhà qua trang web trực tuyến Secondary Online.

Khi bạn học cùng chúng tôi, thế giới mở ra

Secondary Plus sẽ giúp bạn thành công ở trường, chuẩn bị cho kỳ thi Cambridge English và sẵn sàng bước vào cánh cửa đại học.

Kết bạn, học tập và du lịch – khi bạn có thể nói tiếng Anh nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho mọi thứ.

Course information

Thời gian biểu
Hà Nội

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Học kỳ 3 (kỳ hè) 03/06/2021 29/07/2021
Học kỳ 1 (năm học 2021-22) 26/08/2021 22/12/2021
Học kỳ 2 08/01/2022 25/05/2022
Học kỳ 3 02/06/2022 28/07/2022

Thời gian biểu
TP. Hồ Chí Minh

KHÓA HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
Học kỳ 3 (kỳ hè) 03/06/2021 29/07/2021
Học kỳ 1 (năm học 2021-22) 26/08/2021 22/12/2021
Học kỳ 2 08/01/2022 25/05/2022
Học kỳ 3 02/06/2022 28/07/2022