Khóa học tiếng Anh cho người đi làm nay được gọi là myClass. myClass là khóa học tiếng Anh chủ động giúp học viên phát triển kỹ năng Anh ngữ phù hợp với mục tiêu học tập, nghề nghiệp hoặc những mục tiêu cá nhân. Tìm hiểu thông tin về khóa học myClass tại đây.

Khóa học được thiết kế giúp người đi làm trau dồi vốn từ vựng chuyên môn và nâng cao các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc.

TRONG KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM, HỌC VIÊN SẼ:

  • Đẩy nhanh tiến độ học tập 
  • Không còn lo lắng về việc bỏ lỡ buổi học
  • Chọn bài học phù hợp với nhu cầu
  • Tự tin thực hành kỹ năng nói tiếng Anh với myClub
  • Được đánh giá sự tiến bộ bởi giáo viên và nhân viên tư vấn của Hội đồng Anh.

KHÓA HỌC NÀY CÓ Ở ĐÂU