©

British Council

Chương trình kiểm tra và đánh giá tiếng Anh cho thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi

Chúng tôi hiểu rằng các phụ huynh mong muốn theo dõi sự tiến bộ của con mình trong môn tiếng Anh. Do đó, các hoạt động đánh giá và kiểm tra liên tục sẽ giúp phụ huynh có một bức tranh rõ ràng về điểm mạnh, điểm yếu và mục tiêu học tập trong tương lai của trẻ. Giáo viên giúp học sinh xác định những gì các em làm tốt và những gì cần cải thiện. Kết quả này dựa trên các bài kiểm tra ngôn ngữ, mức độ thành thạo kỹ năng và thành tích thể hiện trên lớp. 

Làm thế nào để duy trì cập nhật thông tin và tích cực tham gia

Việc phụ huynh được duy trì cập nhật thông tin về tiến bộ học tập của con em mình là rất quan trọng với chúng tôi. Sau đây là cách giúp phụ huynh có thể tích cực tham gia vào quá trình này.

  • Tìm mục tiêu bài học trên diễn đàn thảo luận của trung tâm học tập.
  • Xem kết quả học tập của học sinh trên bảng điều khiển báo cáo tiến bộ của trung tâm học tập.
  • Xem bài kiểm tra tự đánh giá của học sinh vào cuối mỗi học phần.
  • Nhận báo cáo và khen ngợi thành tích của trẻ.

Bồi dưỡng nên những cá nhân sử dụng tiếng Anh đầy tự tin

Chương trình kiểm tra và đánh giá tiếng Anh giúp trẻ hình thành nhận thức về ngôn ngữ, tự tin hơn khi nói tiếng Anh và có kỹ năng học tập tốt hơn. 

Phương thức tiến hành như sau:

Đánh giá thường xuyên

Đánh giá tổng kết (bài kiểm tra do giáo viên tiến hành theo tiêu chuẩn CEFR)

Giáo viên liên tục thúc đẩy học sinh theo các mục tiêu của lớp thông qua các hoạt động suy ngẫm và tự đánh giá, cũng như đánh giá bạn học lẫn nhau trong kỳ kiểm tra chính thức (Chia sẻ mục tiêu>Suy ngẫm>Lên kế hoạch) Giáo viên sử dụng phần dự án của từng tạp chí làm nguồn tài liệu thể hiện sự tiến bộ cho học sinh và phụ huynh.

Cách đọc hiểu báo cáo học viên

Báo cáo của giáo viên bao gồm các nội dung cập nhật về tiến bộ và thành tích của học sinh. Sau đây là các tiêu chí đánh giá chính.

Kỹ năng nói Chúng tôi đánh giá kỹ năng nói của học sinh bằng cách theo dõi khả năng phát âm, lượng từ vựng, sự tự tin và nỗ lực. 
Kỹ năng viết Việc đánh giá kỹ năng viết của học sinh trong môn tiếng Anh đòi hỏi phải kiểm tra từ vựng và khả năng đánh vần của các em. Chúng tôi cũng xem xét cách các em sắp xếp ý tưởng và mức độ trôi chảy của nội dung bài viết.
Tự học và làm bài tập về nhà Việc tự học tại nhà rất quan trọng với sự tiến bộ của học sinh. Chúng tôi đánh giá điều này bằng cách theo dõi số lượng bài tập về nhà đã hoàn thành, tiêu chuẩn của bài tập đã nộp và các nhiệm vụ đã hoàn thành trong trung tâm học tập.
Ngữ pháp Các tạp chí học tập gồm các bài tập giúp học sinh phát triển các kỹ năng ngữ pháp và khả năng ứng dụng chính xác tiếng Anh. Chúng tôi kiểm tra ngữ pháp qua các bài tập hoàn thành trong suốt khóa học.
Từ vựng Giáo viên dạy từ mới trong mỗi lớp. Chúng tôi khuyến khích học sinh sử dụng từ vựng mới học trong quá trình giao tiếp bằng tiếng Anh. Học sinh được chấm điểm theo khả năng sử dụng từ vựng trong từng bài học.
Bài kiểm tra kết thúc Điểm số cuối cùng dựa trên kết quả của học sinh, sự tham gia trong lớp và mức độ hoàn thành bài tập về nhà. 

 Tìm hiểu thêm