Bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ©

British Council

CÁC PHIÊN TOÀN THỂ

 • Bài thuyết trình ‘Giáo viên trong công tác đánh giá’
  Tác giả: Jonathan Dixon, Chuyên gia tư vấn giải pháp đánh giá, Nhóm nghiên cứu giải pháp đánh giá khu vực Đông Á, Hội đồng Anh
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Thực tiễn đánh giá tốt nghiệp môn ngoại ngữ cấp trung học phổ thông: Xu thế và phương hướng phát triển trong tương laI
  Tác giả: Karen Ashton, Giảng viên Cao cấp về sư phạm ngôn ngữ và ngôn ngữ học, Đại học Massey, New Zealand 
  Dương Thu Mai, Giảng viên tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban Ban Quản lý đề án ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng khoa Ngoại ngữ, Đại học Vinh
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Dạy theo bài thi: Liệu tác động có tích cực hay không?’
  Tác giả: Johanna Motteram, Quản lý Dự án về Phát triển Đánh giá, Nhóm Nghiên cứu Đánh giá toàn cầu, Hội đồng Anh
  Đường link bài thuyết trình ở mục download

CÁC PHIÊN TRÌNH BÀY ĐỘC LẬP

 • Bài thuyết trình ‘Xây dựng các bài kiểm tra trung gian phục vụ cho việc đánh giá quá trình: Nghiên cứu trường hợp của việc phát triển một ngân hàng câu hỏi trực tuyến’
  Tác giả: Nguyễn Lê Duy Hải, Kiến Guru
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Giáo viên cần được đào tạo bài bản về đánh giá trong quá trình học tập’
  Tác giả: Hà Văn Sinh, Trung Tâm Ngoại Ngữ PTC, Nha Trang
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Giáo viên thực sự ‘thấy’ gì khi quan sát? Việc sử dụng quan sát như một công cụ đánh giá quá trình của giáo viên Tiếng Anh trẻ’
  Tác giả: Ngô Xuân Minh, Trường Đại học Queensland, Úc
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Ảnh hướng của VSTEP đến động lực học tập của sinh viên tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên’
  Tác giả: Đỗ Phúc Hường, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  Hoàng Thị Bình, Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Nhận thức của sinh viên về bài thi Aptis: Độ Giá Trị và Tính Thực Tiễn của Bài Thi’
  Tác giả: Lê Xuân Quỳnh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
  Lâm Thùy Trang, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Hoa Sen
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Tác động tích cực - Ảnh hưởng của mục tiêu học IELTS của người Việt tới đánh giá trong chương trình tiếng Anh người lớn và tiếng Anh trung học phổ thông tại Hội đồng Anh’
  Tác giả: Andy Milner, Hội đồng Anh Việt Nam
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Hiệu quả của hồ sơ điện tử trong đánh giá quá trình kỹ năng nói ở bậc Đại học’
  Tác giả: Cao Hồng Phát, Trường Đại Học Sư Phạm TP. HCM
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Công cụ đánh giá quá trình nhằm thúc đẩy hợp tác và sáng tạo về thực hành giảng dạy tiếng Anh’
  Tác giả: Bùi Thanh Thảo, Đại học Hoa Sen
  Đường link bài thuyết trình ở mục download
 • Bài thuyết trình ‘Đào tạo năng lực đánh giá dành cho giáo viên tiếng Anh phổ thông ở Việt Nam để phù hợp với chương trình giáo dục mới môn tiếng Anh’
  Tác giả: Dương Thu Mai, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Đường link bài thuyết trình ở mục download