Chủ đề chính của Hội nghị VLAS là kiểm tra đánh giá trên lớp và đánh giá kết thúc giai đoạn học tập.

Giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Những thay đổi này ảnh hưởng tới mọi phương diện của giáo dục, từ bậc tiểu học tới bậc đại học. Một trong những thay đổi quan trọng nhất, đó là thiết lập các mục tiêu và tiêu chuẩn đánh giá. Tuy nhiên, các thảo luận chủ yếu thường chỉ tập trung vào các bài thi chuẩn hóa trên quy mô lớn cho những mục đích học thuật, có tỷ suất đánh giá cao, ví dụ như để đạt chuẩn đầu ra tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, chúng ta dường như ít chú ý tới việc kiểm tra đánh giá trong môi trường lớp học, để giúp học sinh, sinh viên đạt được mục tiêu đề ra. 

Theo thông tin đã được công bố, trong khi giáo viên thường bỏ ra một phần ba, cho tới một nửa thời gian cho các hoạt động kiểm tra đánh giá trên lớp, rất nhiều giáo viên lại có kiến thức hạn chế về khảo thí và kiểm tra đánh giá giáo dục. Điều đó cho thấy, mặc dù đây là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng những lý thuyết và thực tiễn về kiểm tra đánh giá trên lớp, hoặc đánh giá quá trình dường như đang bị bỏ ngỏ trong các chương trình đào tạo cho giáo viên. 

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, kiểm tra đánh giá và khảo thí có mối quan hệ rất chặt chẽ tới học tập, bởi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh là một công cụ để giáo viên quản lý, theo dõi và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, từ đó có thể tạo động lực cho học sinh và giúp học sinh nhận biết điểm mạnh, yếu của bản thân.  

Tuy nhiên, để có thể đạt được những mục tiêu và lợi ích nêu trên, các giáo viên cũng sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức nếu không được đào tạo bài bản và cụ thể. Thêm vào đó, việc thu thập những minh chứng cho thấy kiểm tra đánh giá trên lớp hỗ trợ việc học tập ra sao cũng không hề đơn giản, nhất là đối với các giáo viên có quỹ thời gian eo hẹp và không dành ưu tiên cao cho việc nghiên cứu. 

Dựa vào những kết quả thu được từ việc kiểm tra đánh giá trên lớp, vẫn còn nhiều câu hỏi nổi cộm khác được đặt ra, như làm cách nào để đảm bảo chất lượng trong hoạt động kiểm tra đánh giá trên lớp, và liệu giáo viên có thực sự thay đổi hình thức và thói quen giảng dạy, hay học sinh có thay đổi thói quen học tập của mình hay không. Quả thật, bằng chứng giai thoại cho thấy trên thực tế, nhiều bài kiểm tra trên lớp chủ yếu chỉ được dùng cho mục đích tổng kết. 

Đây sẽ là mục tiêu của hội nghị VLAS 2017, nhằm giải quyết các vấn đề về kiểm tra đánh giá trên lớp, cũng như tập trung vào các phương pháp và thực tiễn đa dạng để cung cấp nguồn thông tin hữu ích cho việc học tập của học sinh, sinh viên và công tác giảng dạy.

CÁC CHỦ ĐIỂM CỦA HỘI NGHỊ VLAS 2017

  • Kiểm tra đánh giá trên lớp để đánh giá hiệu quả học tập
  • Kiểm tra đánh giá trên lớp để đánh giá hiệu quả giảng dạy
  • Kiến thức chuyên môn khảo thí cho giáo viên
  • Các hình thức kiểm tra đánh giá thay thế
  • Các đặc tính của Kiểm tra đánh giá trên lớp so với kiểm tra đánh giá theo hướng chuẩn hóa
  • Độ chính xác và tin cậy của kiểm tra đánh giá trên lớp
  • Các vấn đề và thách thức của kiểm tra đánh giá trên lớp
  • Kiểm tra đánh giá trên lớp với việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh
  • Kiểm tra đánh giá trên lớp và vấn đề công nghệ