Hãy xây dựng sự tự tin trong kỹ năng đọc và phát âm các từ vựng tiếng Anh với hai siêu gián điệp không gian Sam và Pam!  Ứng dụng sách truyện tương tác này bao gồm tám câu truyện và mỗi truyện tập trung vào một bộ âm khác nhau. Ứng dụng này được thiết kế nhằm phát triển các kỹ năng đọc của trẻ em (6-8 tuổi). 

Các câu truyện tập trung vào âm học

Tám câu truyện kể về hai gián điệp không gian Sam và Pam khi họ đến thăm trái đất và bắt đầu học tiếng Anh. Mỗi câu truyện được biên soạn một cách đặc biệt nhằm tập trung vào các âm trong tiếng Anh. Các âm vị này được lặp lại trong suốt câu truyện, giúp học viên ôn tập và hiểu rõ mối liên hệ giữa âm thanh và chữ viết. 

Hệ thống âm thanh và chữ viết trong chương trình âm học của Anh Quốc 

Trang web học tiếng Anh dành cho trẻ em (LearnEnglish Kids): Ứng dụng Phonics Stories được xây dựng dưa theo hệ thống âm thanh và chữ viết trong chương trình âm học của Anh Quốc. Các âm thanh được chia thành từng nhóm theo một trình tự hợp lý từ đơn giản đến phức tạp. Mức độ phức tạp của các âm được tăng lên một cách tự nhiên theo mạch của mỗi câu truyện. 

Thích các câu truyện và flashcard. Phần hướng dẫn cho giáo viên cũng rất hữu ích.”

Thông tin liên quan