Hãy nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh và học cách đọc ký hiệu phiên âm.

Biết cách đọc các ký hiệu phiên âm có thể giúp bạn phát âm các từ tiếng Anh một cách chính xác, và nâng cao khả năng nói và hiểu tổng quát. Hãy học các âm tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn với ứng dụng này, hoặc hãy sử dụng nó như một nguồn tra cứu để học phát âm các từ tiếng Anh bạn tìm thấy trong từ điển. 

Các đặc điểm của ứng dụng này theo quan điểm của các chuyên gia tiếng Anh trên thế giới gồm:

  • Giao diện dễ sử dụng với tất cả các âm trong tiếng Anh

  • Phần đọc mẫu các âm

  • Phần đọc mẫu một số từ khi được sử dụng trong từng ngữ cảnh cụ thể

 Giao diện rõ ràng và đơn giản với các âm trong tiếng Anh, thật sự hữu ích cho tất cả học viên và giáo viên. Tôi sẽ sử dụng ứng dụng này nhiều trong lớp học. Cám ơn!” 

 

 

Thông tin liên quan