©

British Council

Những nội dung có trong trung tâm học tập

  • Các công cụ giúp học sinh luyện tập và sáng tạo bằng tiếng Anh
  • Hoạt động củng cố bài học
  • Bài tập trước và sau buổi học cho học sinh các khóa Secondary Plus và Primary Plus 3 đến 6
  • Hoạt động và trò chơi tương tác để thu hút học sinh khóa Primary Plus 1 và 2
  • Công cụ theo dõi tiến bộ để học sinh có thể so sánh xem các kỹ năng tiếng Anh của mình đã cải thiện ra sao

Khám phá trung tâm học tập qua các video sau

Sẵn sàng cùng trung tâm học tập : Tìm hiểu những tính năng cơ bản của trung tâm học tập, như cách đăng nhập, tạo tên người dùng, tìm tài nguyên học tập và tận dụng tối đa công cụ này.

Trung tâm học tập dành cho học sinh khóa Primary Plus 1–2 : Sau đây là tổng quan về các hoạt động học tập dành cho học sinhvà cách theo dõi tiến bộ của trẻ.

Trung tâm học tập dành cho học sinh khóa Primary Plus 3–6 : Xem qua các tài liệu học tập có sẵn cho học sinh cấp độ 3-6 và tìm hiểu cách theo dõi tiến bộ của các em.

Trung tâm học tập dành cho học sinh khóa Secondary Plus : Xem cách thức hoạt động của trung tâm học tập và cách củng cố các kỹ năng học ngôn ngữ cho học sinh khóa Secondary Plus.

Mỗi trung tâm học tập đều có các công cụ hiệu quả sau

  • Nội dung từ mỗi cuốn tạp chí cho khóa Primary Plus
  • Công cụ theo dõi tiến bộ cho học sinh và phụ huynh
  • Trang thảo luận nơi phụ huynh có thể xem con em mình đã học như thế nào và có những bài tập nào sau mỗi buổi học. Công cụ thảo luận là nơi an toàn cho học sinh đưa ra câu hỏi xoay quanh chủ đề bài học. (Với câu hỏi mang tính cá nhân, vui lòng liên hệ với giáo viên qua email.)

 Xem cách trung tâm học tập có thể hỗ trợ học sinh

Primary Plus 1–2 Primary Plus 3–6
Năm phần, bao gồm các video, bài hát và trò chơi tương tác để ôn tập bài học Mỗi tạp chí gồm năm tới sáu phần luyện tập, gồm có ngữ pháp, từ vựng, đọc, viết và nghe. Sử dụng các công cụ này để luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trong lớp sẽ thúc đẩy các kỹ năng ngôn ngữ của học sinh.

Nhiều liên kết thú vị củng cố khả năng đọc hiểu ngôn ngữ

Mỗi phần có một bài tập hoặc dự án cần hoàn thành. Một số nội dung đòi hỏi học sinh phải làm vào vở để nộp cho giáo viên trên lớp, trong khi số khác cần nộp trực tuyến để giáo viên đánh giá.

Xem cách trung tâm học tập hỗ trợ học sinh

Secondary Plus và Upper Secondary Plus
Mỗi tạp chí gồm năm phần luyện tập, gồm có ngữ pháp, từ vựng, đọc, viết và nghe. Kỹ năng nói được luyện tập trong thời gian trên lớp.
Mỗi phần có một bài tập hoặc dự án cần hoàn thành. Một số nội dung đòi hỏi học sinh phải làm vào vở để nộp cho giáo viên trên lớp, trong khi số khác cần nộp trực tuyến để giáo viên đánh giá.

Đăng nhập trung tâm học tập

Yêu cầu kỹ thuật

  • Để có kết quả tốt nhất, hãy truy cập trung tâm học tập của chúng tôi trên máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.
  • Phụ huynh và các em cũng cần đường truyền Internet hoặc Wi-Fi mạnh.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu hệ thống.