©

British Council

Tiếp tục học tập ngoài lớp học với các tài nguyên học tiếng Anh của British Council. Chúng tôi cung cấp nền tảng online và tài nguyên hỗ trợ cần thiết, bổ trợ cho học sinh trước và sau thời gian học trên lớp.

Các trang web dành riêng cho thanh thiếu niên

Các trang web LearnEnglish Kids và LearnEnglish Teens là các trung tâm tương tác cung cấp nhiều câu chuyện cuốn hút và trò chơi sáng tạo cho học sinh. Các em sẽ được vừa chơi vừa học ngữ pháp, đọc, viết và nghe bằng tiếng Anh.

LearnEnglish Kids

LearnEnglish Teens

Phụ huynh có thể hỗ trợ con em mình học tại nhà

Hãy xem qua phần dành cho Phụ huynh trên trang web LearnEnglish Kids của chúng tôi để có thêm các mẹo, trò chơi và hướng dẫn đểhỗ trợ con em mình trong quá trình học tiếng Anh. 

Sau đây là một số ví dụ trò chơi và hoạt động có thể chơi cùng con em mình:

Trò chơi flashcard

Làm thiệp sinh nhật

Trò chơi ghi nhớ

Khám phá trung tâm học tập

Xem nền tảng online sáng tạo của chúng tôi có những gì

Trung tâm học tập Bảng điều khiển báo cáo về tiến bộ học tập Bảng điều khiển thảo luận

Nhận phản hồi định kỳ về tiến bộ học tập của học sinh

Cùng tôn vinh thành quả đạt được

Khuyến khích cải thiện những điểm còn thiếu sót

Xem báo cáo về năng lực ngôn ngữ của học sinh

Hỗ trợ học sinh đăng bài tập về nhà lên mạng

Kiểm tra tiến bộ học tập trên bảng điều khiển

Tôn vinh nỗ lực học tập của học sinh

Kiểm tra bài tập về nhà

Đặt câu hỏi cho giáo viên

Khám phá diễn đàn nơi giáo viên tổ chức các cuộc thảo luận 

 

Tìm hiểu thêm