Học tiếng Anh Tiểu Học (Lớp 2-Lớp 3-Lớp 4-Lớp 5)

Tham gia khóa học tiếng Anh này, con bạn sẽ:

  • phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh rõ ràng, tự tin và chính xác, đồng thời tạo lập nền tảng chắc chắn cho nền giáo dục quốc tế trong tương lai
  • phát triển niềm yêu thích với việc đọc tiếng Anh thông qua những giờ văn học độc đáo của chúng tôi
  • phát triển các kỹ năng xã hội cùng kỹ năng học thuật một cách thoải mái với các trò chơi, dự án học tập và các bài thủ công
  • phát triển khả năng nhận biết và phát âm tiếng Anh
  • thực hành và nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp.

Khóa tiếng Anh Tiểu học(lớp 2 - lớp 5) của chúng tôi không chỉ phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, từ vựng và phát âm mà còn tạo dựng sự hứng thú với tiếng Anh cho trẻ em.

Course information

Thời gian biểu
Hà Nội

Kỳ học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thời lượng
Tháng 01/2016 09/01/2016 27/05/2016 32 giờ, 16 tuần
Tháng 06/2016 02/06/2016 27/07/2016 32 giờ, 8 tuần