Tham gia khóa học này với chuyên gia tiếng Anh toàn cầu, con bạn sẽ:

  •  phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh rõ ràng, tự tin và chuẩn xác, đồng thời tạo lập nền tảng vững chắc cho nền giáo dục quốc tế trong tương lai
  •  bổ sung kiến thức tổng quát qua phim ảnh, sách truyện và các chương trình học tập khác
  •  tham gia hoạt động nhóm với các học sinh khác thông qua các trò chơi, phân vai và tự tin tham gia vào các tiết học
  •  nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh.

Khóa học tiếng Anh Tiểu học (lớp 1 - lớp 5) giúp trẻ tự tin sử dụng tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ.

Course information

Thời gian biểu
TP. Hồ Chí Minh

Kỳ học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thời lượng
Tháng 01/2016 09/01/2016 27/05/2016 64 giờ, 16 tuần
Tháng 06/2016

02/06/2016 (LD)

30/05/2016 (LQD)

27/07/2016 64 giờ, 8 tuần