Khóa học tiếng Anh cho học sinh lớp 1

Đăng ký khóa học với chuyên gia tiếng Anh toàn cầu, con bạn sẽ phát triển:

  • niềm hứng thú học tiếng Anh thông qua các câu chuyện được xây dựng bằng ngôn ngữ chuẩn
  • khả năng nhận biết âm thanh và phát âm tiếng Anh thông qua các bài học về âm cơ bản
  • kỹ năng đọc và đánh vần cơ bản
  • kỹ năng xã hội song song với kỹ năng học tập
  • khả năng giao tiếp tự tin và rõ ràng bằng tiếng Anh

Khóa tiếng Anh cho học viên lớp 1 của chúng tôi giúp con bạn tiếp cận với ngôn ngữ tự nhiên thông qua các câu chuyện, học các âm cơ bản, và bồi dưỡng các kỹ năng đọc, đánh vần, nghe, viết và phát âm.

Course information

Thời gian biểu
Hà Nội

Kỳ học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thời lượng
Tháng 01/2016 09/01/2016 27/05/2016 32 giờ, 16 tuần
Tháng 06/2016 02/06/2016 27/07/2016 32 giờ, 8 tuần