Trong dịp Tết Nguyên Đán 2020, văn phòng Hội đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa từ ngày 23 đến hết ngày 29 tháng Một năm 2020. Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại vào thứ Năm ngày 30 tháng Một năm 2020.

Trả kết quả IELTS

  • Đợt thi 11 tháng Một: Kết quả sẽ được công bố online vào thứ Sáu ngày 24 tháng Một và bảng điểm chính thức sẽ được trả vào thứ Năm ngày 30 tháng Một.
  • Đợt thi 16 và 18 tháng Một: Kết quả sẽ được công bố online và bảng điểm chính thức sẽ được trả vào thứ Sáu ngày 31 tháng Một.

Yêu cầu gửi bảng điểm IELTS

  • Các yêu cầu gửi về trước 17.00 ngày 20 tháng Một sẽ được Hội đồng Anh tiến hành gửi đi vào ngày 21 tháng Một.
  • Các yêu cầu gửi về sau 17.00 ngày 20 tháng Một sẽ được tiến hành gửi đi vào ngày 30 tháng Một.

Đăng ký thi IELTS

  • Cổng đăng ký thi IELTS trực tuyến vẫn hoạt động trong suốt thời gian nghỉ lễ.
  • Hạn chót đăng ký đợt thi IELTS ngày 01 tháng Hai: trước 17.00 chiều thứ Hai ngày 20 tháng Một.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin về thi, vui lòng gửi email đến bộ phận Dịch vụ khách hàng của Hội đồng Anh qua hòm thư exams.hanoi@britishcouncil.org.vn (tại Hà Nội); hoặc exams.hcmc@britishcouncil.org.vn (tại TP. Hồ Chí Minh).

Chúc bạn một kỳ nghỉ thật vui vẻ.