British Council Hanoi

Vui lòng lựa chọn theo từng trung tâm giảng dạy để xem lịch làm việc của chúng tôi. 

 

Trung tâm Giảng dạy Trần Phú (Hà Nội)

Dịch vụ khách hàng 

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Tư–Thứ Sáu 09.30–22.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 07.30–20.00 
Thứ Hai, Ba và ngày lễ  Đóng cửa

Thu phí và đăng ký học

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Tư–Thứ Sáu 09.30–20.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 07.30–19.00
Thứ Hai, Ba và ngày lễ  Đóng cửa

Trung tâm Giảng dạy Thụy Khuê (Hà Nội)

Dịch vụ khách hàng

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 08.30–12.30 và 13.30–18.00
Ngày lễ Đóng cửa

Thu phí và đăng ký học

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–19.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 08.30–12.00 và 13.30–17.00
Ngày lễ Đóng cửa

Dịch vụ các kỳ thi quốc tế

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00 (Các dịch vụ thu phí làm đến 19.00) 
Thứ Bảy 08.30–12.00 và 13.30–17.30 (Các dịch vụ thu phí làm đến 16.30)
Chủ Nhật và ngày lễ Đóng cửa

Trung tâm Giảng dạy Ngô Thì Nhậm (Hà Nội)

Dịch vụ khách hàng, thu phí và đăng ký học  

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 08.30–18.00
Ngày lễ  Đóng cửa

Trung tâm Giảng dạy Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM)

Dịch vụ khách hàng

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–22.00
Thứ Bảy 08.30–20.00
Chủ Nhật 08.30–18.30
Ngày lễ Đóng cửa

Thu phí và đăng ký học 

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Bảy 08.30–19.00
Chủ Nhật  08.30–17.00
Ngày lễ Đóng cửa

Dịch vụ các kỳ thi quốc tế

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00 (các dịch vụ thu phí làm đến 19.00) 
Thứ Bảy 08.30–12.00 và 13.30–17.30 (Các dịch vụ thu phí làm đến 16.30)
Chủ Nhật và ngày lễ Đóng cửa

Trung tâm Giảng dạy Điện Biên Phủ (TP.HCM)

Dịch vụ khách hàng

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật  07.30–18.30
Ngày lễ Đóng cửa

Thu phí và đăng ký học 

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–19.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật  08.30–17.00
Ngày lễ Đóng cửa

Lịch nghỉ lễ và lịch đóng cửa dịch vụ khách hàng năm 2024

Ngày

Nghỉ lễ

1 tháng Một Tết Dương lịch
2 tháng Một Nghỉ bù Tết Dương lịch
20–26 tháng Một Tết Nguyên Đán 
29 tháng Tư  Ngày Giỗ tổ Hùng Vương
30 tháng Tư  Ngày Thống nhất đất nước
1 tháng Năm  Ngày Quốc tế Lao động
1 tháng Chín Lễ quốc khánh
4 tháng Chín Nghỉ bù Quốc khánh 2 tháng Chín
22 tháng Mười Hai Nghỉ bù lễ Summer Bank (28 tháng Tám)
25 đến 28 tháng Mười Hai Lễ Giáng sinh, ngày Boxing Day, nghỉ bù Good Friday (7 tháng Tư), nghỉ bù Easter Monday (10 tháng Tư)