British Council Hanoi

Vui lòng lựa chọn theo từng trung tâm giảng dạy để xem lịch làm việc của chúng tôi. 

 

Trung tâm Giảng dạy Thụy Khuê (Hà Nội)

Dịch vụ khách hàng

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 08.30–12.30 và 13.30–18.00
Ngày lễ Đóng cửa

Thu phí và đăng ký học

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–19.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 08.30–12.00 và 13.30–17.00
Ngày lễ Đóng cửa

Dịch vụ các kỳ thi quốc tế

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00 (Các dịch vụ thu phí làm đến 19.00) 
Thứ Bảy 08.30–12.00 và 13.30–17.30 (Các dịch vụ thu phí làm đến 16.30)
Chủ Nhật và ngày lễ Đóng cửa

Trung tâm Giảng dạy Ngô Thì Nhậm (Hà Nội)

Dịch vụ khách hàng, thu phí và đăng ký học  

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 08.30–18.00
Ngày lễ  Đóng cửa

Trung tâm Giảng dạy Brendon (Hà Nội)

Dịch vụ khách hàng

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 08.30–12.30 và 13.30–18.00
Ngày lễ  Đóng cửa

Thu phí và đăng ký học

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–19.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật 08.30–12.00 và 13.30–17.00 
Ngày lễ Đóng cửa

Trung tâm Giảng dạy Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM)

Dịch vụ khách hàng

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–22.00
Thứ Bảy 08.30–20.00
Chủ Nhật 08.30–18.30
Ngày lễ Đóng cửa

Thu phí và đăng ký học 

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Bảy 08.30–19.00
Chủ Nhật  08.30–17.00
Ngày lễ Đóng cửa

Dịch vụ các kỳ thi quốc tế

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00 (các dịch vụ thu phí làm đến 19.00) 
Thứ Bảy 08.30–12.00 và 13.30–17.30 (Các dịch vụ thu phí làm đến 16.30)
Chủ Nhật và ngày lễ Đóng cửa

Trung tâm Giảng dạy Điện Biên Phủ (TP.HCM)

Dịch vụ khách hàng

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật  07.30–18.30
Ngày lễ Đóng cửa

Thu phí và đăng ký học 

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–19.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật  08.30–17.00
Ngày lễ Đóng cửa

Trung tâm Giảng dạy Thái Văn Lung (TP.HCM)

Dịch vụ khách hàng

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–20.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật  07.30–18.30
Ngày lễ Đóng cửa

Thu phí và đăng ký học 

Ngày Giờ mở cửa
Thứ Hai–Thứ Sáu 08.30–19.00
Thứ Bảy và Chủ Nhật  08.30–17.00
Ngày lễ Đóng cửa

Lịch nghỉ lễ và đóng cửa văn phòng năm 2022

Ngày

Nghỉ lễ

3 tháng Một Nghỉ bù Tết Dương lịch
31 tháng Một–4 tháng Hai Tết Âm lịch 
11 tháng Tư Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 
2 tháng Năm  Nghỉ bù Ngày Thống Nhất
(Bộ phận dịch vụ khách hàng vẫn làm việc) 
3 tháng Năm Nghỉ bù Ngày Quốc tế Lao động 
(Bộ phận dịch vụ khách hàng vẫn làm việc)
4 tháng Năm Nghỉ bù ngày Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm tại vị của Nữ hoàng Anh (3 tháng Sáu)  
1 và 2 tháng Chín Lễ Quốc khánh 
26 tháng Mười Hai Lễ Boxing day
27 tháng Mười Hai Nghỉ bù ngày Giáng Sinh
28 tháng Mười Hai Nghỉ bù ngày Good Friday (15 tháng Tư)
29 tháng Mười Hai Nghỉ bù Easter Monday (18 tháng Tư)