Giới thiệu về chương trình LearnEnglish Pathways

LearnEnglish Pathways là một chương trình gồm 8 khóa tự học tiếng Anh cho người lớn từ trình độ A1 đến B2 theo khung Năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu. Mỗi khóa học kéo dài từ 30 – 45 giờ học và nhằm mục đích nâng cao trình độ ngôn ngữ cho người học thông qua các bài học tương tác trực tuyến. Khóa học được thiết kế cho việc tự học và không cần hoặc cần rất ít sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Các khóa tự học: Ví dụ: Elementary 1 

Các bài học: Con người, Công việc và học tập, Nơi chốn, Thời gian rảnh, Du lịch, Ngữ pháp và Từ vựng 

Các phần: Trong thành phố, Nhà hàng ăn, Cửa hàng quần áo, Chỉ đường, Ôn tập  

Các hoạt động: Đố vui, Điền vào chỗ trống, Kéo và Thả, Chọn từ và nghĩa phù hợp, Xếp theo nhóm  

Nội dung của khóa học 

Một khóa gồm 6 bài học tập trung vào các chủ đề khác nhau (ví dụ. Gia đình, du lịch, nghề nghiệp và văn hóa) sử dụng các đoạn nghe, văn bản, hình ảnh và đoạn phim. Mỗi bài được chia làm 5 phần gồm 5-10 hoạt động dưới định dạng Adobe Flash. Các hoạt động điển hình bao gồm: câu hỏi ngắn, điền vào ô trống, sắp xếp theo thứ tự, nối, nhóm, … Trình độ Elementary cũng bao gồm một đoạn phim ở mỗi bài học. Cuối mỗi bài học có một phần tổng hợp và bài kiểm tra nhỏ.

Hình thức tổ chức khóa học

Tài liệu LearnEnglish Pathways có sẵn trên các các trang học trực tuyến của Hội Đồng Anh hoặc có thể được cài đặt trên hệ thống quản lý học tập của tổ chức khác. Các học viên có thể tự kiểm tra sự tiến bộ và điểm kiểm tra được tự động ghi lại trong bảng điểm của hệ thống. Nội dung của LearnEnglish Pathways  là SCORM 2007 nên có thể được cài đặt và chạy trên các hệ thống quản lý học tập bên ngoài Hội Đồng Anh (V.D Moodle và Blackboard). Các trường học và tổ chức có hệ thống quản lý học tập có thể cung cấp LearnEnglish Pathways trực tiếp cho học viên hoặc nhân viên của mình.

Thông tin thêm

Nếu ông/bà quan tâm đến LearnEnglish Pathways, xin vui lòng liên hệ 

Ban phát triển giảng dạy tiếng Anh trong hệ thống giáo dục Hội đồng Anh Việt Nam 

Hoặc gửi thư điện tử đến english.consultancy@britishcouncil.org.vn