Đây là các khóa học dành riêng cho các giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại các trường học, bao gồm các khóa học nhằm trang bị cho giáo viên kiến thức cụ thể về các phương diện khác nhau trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh.  

Khóa học cấp Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh bậc Tiểu học (CiPELT)

 • Khóa học cấp Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh bậc Tiểu học dành cho các giáo viên tiếng Anh hiện đang công tác tại các trường tiểu học. 
 • Khóa học bao gồm cả phần lý thuyết và phần thực hành về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học, gồm học thông qua các trò chơi, phát triển các kỹ năng, giới thiệu chữ viết, cách ứng đối với những đối tượng học viên khác nhau, giải quyết các nhu cầu khác nhau của học viên, và đánh giá. 
 • Học viên hoàn tất thành công khóa học, bao gồm các tác vụ có đánh giá, sẽ nhận được chứng chỉ do Hội đồng Anh cấp. 

Khóa học cấp Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh bậc Trung học (CiSELT)

 • Khóa học cấp Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh bậc Trung học là khóa học dành cho các giáo viên tiếng Anh bậc trung học.
 • Học viên hoàn tất 20 mô-đun, mỗi mô-đun kéo dài 3 tiếng, từ những chủ đề có thể lựa chọn để hoàn tất khóa học và nhận chứng chỉ.
 • Các chủ đề bao gồm quản lý lớp học, lên kế hoạch giảng dạy, các nhu cầu đặc biệt, giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ, và các sở thích đặc biệt như văn học và kịch nghệ.

Ngôn ngữ sư phạm

 • Khóa học thực tiễn này dành cho các giáo viên tiếng Anh mong muốn phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong lớp học.
 • Mười hội thảo với tổng thời lượng 30 giờ.
 • Các hội thảo hỗ trợ giáo viên thực hành kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong lớp học và tìm hiểu các phương pháp giúp giáo viên sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong lớp.

Tiếng Anh dành cho giảng dạy

 • Đây là khóa học kết hợp giữa phát triển ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy dành cho các giáo viên tiếng Anh.
 • Khóa học đầu tiên sẽ giúp giáo viên nâng cao trình độ tiếng Anh từ A2 lên B1 và bao gồm 18 mô-đun, mỗi mô-đun có thời lượng bảy giờ.
 • Khóa học được thực hiện theo hình thức kết hợp giữa các hội thảo và học trực tuyến.

   “Kết quả đánh giá chương trình cho thấy các giáo viên rất thoải mái khi tham gia khóa học tiếng Anh dành cho giảng dạy vì nội dung chương trình phù hợp với nhu cầu thực tiễn của họ. Kết quả đánh giá cũng chỉ ra rằng giáo viên có thể chuyển tải và áp dụng những phương pháp và chiến thuật học được vào việc đưa ra những hướng dẫn cho học viên bằng tiếng Anh. Giáo viên dần quen thuộc với phương pháp thực hành chiêm nghiệm, đưa ra những thắc mắc về tính hiệu quả của công việc giảng dạy của bản thân, và triển khai các phương pháp và chiến thuật mà họ đã được giới thiệu trong khóa học cũng như trong các tài liệu tập huấn nhằm tăng cường tính hiệu quả của việc đưa ra các hướng dẫn bằng tiếng Anh trong lớp học.” - 
  Tiến sĩ Ranjit Singh Gill, Giám đốc Trung tâm Giảng dạy Tiếng Anh, Bộ Giáo dục Malaysia. 

Các hội thảo bồi dưỡng giáo viên

 • Một chuỗi mười hội thảo, mỗi hội thảo kéo dài 90 phút.
 • Các chủ đề bao gồm kỹ năng viết theo quy trình, người học, thực hành chiêm nghiệm và ngữ pháp
 • Chương trình phù hợp với những giáo viên tiếng Anh mong muốn tìm hiểu thêm về những lĩnh vực chính yếu trong công tác giảng dạy tiếng Anh hiện tại.

Giảng dạy Kỹ năng Nói

Chúng tôi hiện có sẵn sách học và DVD dành cho hội thảo tập huấn hoặc tự học.

Chín chương trình video ngắn gồm các phần chia sẻ và minh họa của giáo viên liên quan đến những khía cạnh khác nhau của phương pháp dạy kỹ năng nói, bao gồm: 

 • sự kết nối với người học
 • phát âm
 • kỹ thuật và hoạt động
 • quan sát
 • phản hồi
 • sự lưu loát