Quỹ Hợp tác Vương quốc Anh/Việt Nam bắt đầu nhận hồ sơ cho các tài trợ lên tới £20,000 cho mỗi khoản từ hôm nay. Chúng tôi đang tìm kiếm các hợp tác đổi mới và các dự án đồng sáng tạo nhằm phản ánh quá khứ, hiện tại và tương lai của mối quan hệ hợp tác song phương. 

Ai có thể nộp hồ sơ?

Tất cả các khoản tài trợ được thiết kế dành cho các tổ chức nghệ thuật và văn hoá, cũng như tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu, bao gồm các đơn vị giảng dạy tiếng Anh và EdTech. Các đề xuất dự án nên có sự tham gia và phát triển bởi ít nhất một tổ chức tại Vương quốc Anh và ít nhất một tổ chức tại Việt Nam.

Chúng tôi đang tìm kiếm gì?

Chúng tôi xin mời các đối tác từ Vương quốc Anh và Việt Nam đưa ra các đề xuất hợp tác cho các hoạt động và sự kiện được thực hiện tại Việt Nam hoặc Vương quốc Anh trong khuôn khổ chương trình UK/Viet Nam Season 2023 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023.

Các dự án cần phản ánh quá khứ, hiện tại và tương lai của mối quan hệ hợp tác song phương thông qua các chủ đề chính của chương trình Season bao gồm: Khí hậu và Môi trường và Di sản chung.

Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2022 (17.00 GMT).

Đăng ký ngay

Tìm hiểu thêm thông tin về Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season

Ai có thể nộp hồ sơ?

Các đề xuất dự án phải có sự tham gia và phát triển bởi ít nhất một tổ chức tại Vương quốc Anh và ít nhất một tổ chức tại Việt Nam.

Tất cả các khoản tài trợ được thiết kế dành cho các tổ chức nghệ thuật và văn hoá, cũng như tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu, bao gồm các đơn vị giảng dạy tiếng Anh và EdTech.

Một “tổ chức” tại đây được định nghĩa là một đơn vị pháp nhân đã đăng ký hợp pháp với một tài khoản ngân hàng, và có thể bao gồm các tập thể, hiệp hội, và cộng đồng, tổ chức từ thiện, các tổ chức tư nhân và công cộng.

Các đề xuất của các đơn vị chưa được đăng ký chính thức như các nhóm nghệ sĩ hoặc mạng lưới giáo dục không chính thức cũng có thể được cân nhắc nếu kèm theo minh chứng về bề dày thành tích trong việc phát triển và triển khai các dự án và các chương trình có quy mô và tính chất tương tự.

Các khoản tài trợ nào có trong chương trình?

 • Quỹ tài trợ cho các chuyến tìm hiểu hợp tác từ Vương quốc Anh đến Việt Nam (dành cho lĩnh vực Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo) 
  Chuyến thăm: tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023
  Tài trợ trị giá tới £2,500
  Hỗ trợ chi phí đi lại cho đại diện các tổ chức của Vương quốc Anh trong lĩnh vực nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo thực hiện các chuyến thăm tới Việt Nam để gặp gỡ các đối tác Việt Nam đang làm việc cùng hoặc tiềm năng.
 • Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season (Nghệ thuật – Đợt 1) 
  Tài trợ trị giá tới £10,000
  Tài trợ trị giá tới £20,000
  Hỗ trợ việc sản xuất các tác phẩm nghệ thuật mới sẽ được trình bày trong Chương trình UK/Viet Nam Season. Chúng tôi hoan nghênh các dự án biểu diễn nghệ thuật liên ngành, các dự án có chủ đề liên quan đến nền kinh tế sáng tạo, các dự án liên kết với lễ hội và nghệ thuật trong cộng đồng và các dự án liên ngành (tức là kết hợp nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục).
  Lưu ý:  Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season (Nghệ thuật – Đợt 2) dự kiến khởi động vào tháng 12 2022. 
 • Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season cho lĩnh vực Ngôn ngữ tiếng Anh
  Tài trợ trị giá tới £20,000
  Các dự án đề xuất có thể là giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và/hoặc TVET (giáo dục và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề) và các nghiên cứu bao trùm, đối thoại chính sách, nâng cao năng lực và/hoặc đổi mới kỹ thuật số. 
 • Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season cho lĩnh vực Giáo dục
  Tài trợ trị giá tới £20,000 
  Các dự án được đề xuất có thể bao gồm kỹ năng dạy và học trực tuyến, nền tảng học tập sáng tạo, tài nguyên học tập mở, hợp tác đào tạo về các môn học liên ngành và xuyên ngành nổi bật, khả năng làm việc và tính lưu động của sinh viên tốt nghiệp, mối liên kết giữa giáo dục đại học và nền công nghiệp, nâng cao năng lực cho các học giả và nhà nghiên cứu, phát triển liên kết các nhà nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu về các thách thức chung toàn cầu và các thách thức mới trong cộng đồng, truyền thông khoa học, nâng cao năng lực cho những người đang làm việc trong ngành giáo dục về các hoạt động văn hóa dành cho học sinh. 

Các tiêu chí đánh giá là gì?

Các đề xuất dự án sẽ được đánh giá dựa trên ba lĩnh vực dưới dây. Các lĩnh vực này cũng được đánh dấu rõ ràng trong mẫu đơn nộp hồ sơ để giúp các ứng viên chuẩn bị đề xuất. 

 • Mục tiêu, chủ đề và tính khả thi của dự án: 40%
  Dự án đề xuất có hỗ trợ mục tiêu của chương trình Season trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Vương quốc Anh–Việt Nam hay không? Với chất lượng cao và có khả năng thực hiện được hay không?
  Minh chứng thể hiện dự án sẽ hỗ trợ mục tiêu của chương trình Season
  Minh chứng thể hiện lĩnh vực trọng tâm của dự án
  Minh chứng thể hiện tính khả thi của dự án: (các) mục tiêu có thể đạt được, đề cương hoạt động rõ ràng và (các) kết quả mong đợi, kế hoạch ngân sách và thời gian triển khai khả thi, thể hiện rõ khả năng triển khai dự án của các đối tác và báo cáo tiến độ.
 • Tính hợp tác, đóng góp và di sản: 30%
  Dự án có hỗ trợ các tổ chức Vương quốc Anh và Việt Nam tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác hay không? Dự án có mang lại lợi ích cho các cá nhân tại cả Vương quốc Anh và Việt Nam hay không? 
  Minh chứng thể hiện mối quan hệ hợp tác song phương vững chắc
  Minh chứng thể hiện các cuộc đối thoại đã được phát triển giữa các đối tác Vương quốc Anh và Việt Nam
  Minh chứng thể hiện lợi ích của dự án cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục và các chuyên gia và học viên tiếng Anh từ Vương quốc Anh và Việt Nam
  Minh chứng thể hiện cách dự án sẽ được duy trì và phát triển hơn cả đề xuất dự án.
 • Tính đổi mới, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập, và bền vững: 30%
  Phương pháp tiếp cận của dự án có khuyến khích các cách làm mới và sáng tạo hay không? Dự án có cân nhắc các yếu tố về bình đẳng, đa dạng, hòa nhập, và bền vững hay không?
  Minh chứng thể hiện tính đổi mới
  Minh chứng thể hiện sự cân nhắc các vấn đề về bình đẳng, đa dạng, hòa nhập cũng như các biện pháp để giải quyết những vấn đề này trong các hoạt động được đề xuất
  Minh chứng về cách dự án sẽ giảm lượng khí thải carbon cũng như các biện pháp giải quyết vấn đề này trong các hoạt động được đề xuất.

Loại dự án nào sẽ được hỗ trợ?

 • Các sự kiện tương tác kích thích tư duy với công chúng thu hút sự quan tâm của các khán giả nói chung, ví dụ như hội nghị, hội thảo chuyên đề, các buổi thảo luận, các buổi nói chuyện, hội thảo, nghệ thuật sắp đặt tương tác, các buổi biểu diễn nghệ thuật và các triển lãm nghệ thuật và các sự kiện văn hóa dành cho sinh viên.
 • Các hoạt động tương tác thu hút và truyền cảm hứng cho các khán giả trẻ thông qua việc sử dụng sáng tạo công nghệ kỹ thuật số và công nghệ thông tin truyền thông, chẳng hạn như Thực tế tăng cường (AR) hoặc Thực tế ảo (VR).
 • Các sự kiện chuyên ngành quy tụ các đối tác từ Vương quốc Anh và Việt Nam trong ba lĩnh vực chính của chúng tôi: Nghệ thuật và Văn hóa, Giáo dục và Ngôn ngữ Anh – với trọng tâm là phát triển chuyên môn và xây dựng mạng lưới cho các nghệ sĩ, những người thực hành hay các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và di sản, học giả, nhà nghiên cứu, các chuyên gia và nhà thực hành ngôn ngữ tiếng Anh và có thể dẫn đến quan hệ đối tác trong tương lai.
 • Các sự kiện mang ý tưởng giúp ươm ầm các dự án nghiên cứu hợp tác mới và tập trung vào việc kết nối các đối tác nghiên cứu từ Vương quốc Anh và Việt Nam.
 • Các đề xuất phải thể hiện được sự vượt trội trên ít nhất một trong các chủ đề trọng tâm của chương trình: Khí hậu và Môi trường, hoặc Di sản chung. Chúng tôi hoan nghênh các đề xuất từ ​​bất kỳ hình thức nghệ thuật hoặc ngành học nào và chúng tôi mong muốn nhận được hồ sơ từ các dự án liên ngành, đa ngành hoặc đa lĩnh vực (tức là kết hợp nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục).
 • Các chủ đề xuyên suốt của chúng tôi về giới, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập (EDI) và tiếp cận công bằng (thông qua công nghệ kỹ thuật số và/hoặc giáo dục), cần được đề cập và đưa vào tất cả các đề xuất.
 • Các đề xuất có thể là các hoạt động trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức.
 • Tất cả hoặc một phần của sự kiện/hoạt động phải được triển khai tại Vương quốc Anh và/hoặc tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 như một phần của chương trình Chương trình UK/Viet Nam Season.

Các mốc thời gian chính

 • Lời mời nộp hồ sơ: ngày 03 tháng 10 năm 2022
 • Hội thảo chia sẻ thông tin: ngày 18 tháng 10 năm 2022
 • Hạn nộp hồ sơ: ngày 13 tháng 11 năm 2022 (15.00 GMT)
 • Công bố kết quả các dự án nhận tài trợ thành công: 28 tháng 11 năm 2022
 • Các hoạt động hướng tới công chúng của các dự án: tháng 6 – tháng 12 năm 2023
 • Vòng 2 cho các hồ sơ thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo: tháng 12.

Quỹ tài trợ cho các chuyến tìm hiểu hợp tác từ Vương quốc Anh đến Việt Nam dành cho lĩnh vực Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo 

Quỹ hỗ trợ chi phí đi lại cho đại diện các tổ chức của Vương quốc Anh trong lĩnh vực nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo thực hiện các chuyến thăm tới Việt Nam để gặp gỡ các đối tác Việt Nam đang làm việc cùng hoặc tiềm năng.

Xem thêm thông tin trong bản Lời mời nộp hồ sơ cho Quỹ Hợp tác UK/Viet Nam Season 2023

Hạn nộp hồ sơ 21 tháng 10 năm 2022 (17.00 GMT)

Đăng ký tài trợ chuyến tìm hiểu hợp tác


Nguồn tư liệu và các câu hỏi thường gặp  

Tìm hiểu thêm thông tin và nguồn tư liệu về hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam tại trang Các câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn cần thêm thông tin liên quan đến việc nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ với hòm thư season2023@britishcouncil.org.vn