Các phần trình bày trong Hội thảo 

HMA Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam, phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo ©

Thảo Hoàng

PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL, phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo ©

Thảo Hoàng

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam, phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo ©

Thảo Hoàng

Hội thảo Di sản sống và Phát triển bền vững diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ngày 01 tháng 12 năm 2023 ©

Thảo Hoàng

Xem thêm