Hình ảnh từ No Direct Flight (tạm dịch Không có chuyến bay thẳng), một dự án hợp tác đa nền tảng của Viện Phim Anh khai thác chủ đề tác động của kỹ thuật số tới gu thẩm mỹ thị giác của người da màu trên toàn cầu ©

James Gifford-Mead

CẬP NHẬT LÚC: 19 THÁNG 3 2020 14.00 (GMT) 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, chúng tôi mong muốn chia sẻ những mong đợi mà các bạn có thể kỳ vọng từ chương trình Nghệ thuật của Hội đồng Anh trong thời gian tới. 

Đây là thời điểm khó khăn đối với các nghệ sỹ, các cá nhân thực hành nghệ thuật cũng như toàn ngành sáng tạo trên toàn thế giới, tuy nhiên chúng tôi luôn tin tưởng rằng văn hoá kết nối chúng ta và trong thời gian phức tạp hiện tại điều này lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. 

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả mọi người trên thế giới đều có thể tiếp cận các kết nối liên quan đến văn hóa và nghệ thuật. Hy vọng rằng thông qua nhũng hướng tiếp cận mới trong công việc, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục mang lại những cơ hội cho các nghệ sỹ cũng như toàn ngành sáng tạo trên khắp thế giới trong thời gian khó khăn và không thể dự đoán được này.  

Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực làm việc cũng như lắng nghe thông tin và phản hồi theo hướng dẫn của Chính phủ và các cơ quan y tế tại các nước sở tại. 

Với những nơi hiện tại thiếu an toàn và thuận tiện để tiếp tục hoạt động như dự kiến, chúng tôi tạm dừng các dự án và sẽ sắp xếp lại khi có thể. Chúng tôi cũng đang khai thác các phương thức nhằm số hóa các chương trình và khả năng kết nối mọi người trực tuyến.  

Sức khỏe của các khán giả, đồng nghiệp và đối tác là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong bối cảnh phức tạp hiện nay. 

Nếu có bất kì câu hỏi, khúc mắc hay đề xuất về các hoạt động hỗ trợ và tư vấn của chúng tôi, vui lòng liên lạc với nhân viên Hội đồng Anh mà bạn biết hoặc kéo xuống phần British Council Worldwide phía dưới trang chủ trang web Hội đồng Anh toàn cầu để có thông tin liên lạc với đồng nghiệp của chúng tôi ở nước sở tại.  

Các thông tin hữu ích giúp bạn giữ vững tinh thần sáng tạo trong bối cảnh Covid-19 

Chúng tôi đã tổng hợp các thông tin mới nhất liên quan đến các nguồn tài trợ cũng như các cơ hội làm việc trong lĩnh vực này giúp bạn có thể giữ vững tinh thần sáng tạo trong bối cảnh Covid-19 ở phía dưới đây. Nếu bạn có gợi ý gì cho phần này hoặc đơn giản chỉ muốn kết nối? Hãy liên lạc với chúng tôi tại trang Twitter @BritishArtsInstagram or Facebook và sử dụng hashtag #CultureConnectsUs.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin liên quan đến dịch Covid-19 và các hoạt động của Hội đồng Anh toàn cầu tại địa chỉ dưới đây, cũng như tham khảo các tài liệu và nội dung hỗ trợ để chúng ta có thể giữ vững kết nối.  

Thông tin liên quan