Đoạn video này đề cập đến yếu tố tiếp theo bạn cần lưu ý khi luyện kỹ năng Nói và Phát âm tiếng Anh cho bài thi Nói IELTS: các điểm phát âm được tính vào khung đánh giá của phần thi, bao gồm nhấn trọng âm, nhấn câu, ngữ điệu và nhóm từ. Các gợi ý về cách luyện tập để nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn xác cũng được nhắc đến trong đoạn video này.