Khóa luyện kỹ năng Nói và Phát âm tiếng Anh nay được gọi là myClass. myClass là khóa học tiếng Anh chủ động giúp học viên phát triển kỹ năng Anh ngữ phù hợp với mục tiêu học tập, nghề nghiệp hoặc những mục tiêu cá nhân.Tìm hiểu thông tin về khóa học myClass tại đây.

NỘI DUNG KHÓA LUYỆN KỸ NĂNG NÓI VÀ PHÁT ÂM TIẾNG ANH

Các khóa luyện kỹ năng Nói và Phát âm tiếng Anh giúp học viên nói tiếng Anh hiệu quả thông qua các chủ đề thường ngày, đồng thời rèn luyện khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn.

KHÓA HỌC NÀY CÓ Ở ĐÂU