Đoạn video này đề cập đến yếu tố đầu tiên bạn cần lưu ý khi luyện kỹ năng Nói và Phát âm tiếng Anh cho bài thi Nói IELTS: các điểm lưu loát và mạch lạc được tính vào khung đánh giá của phần thi, bao gồm độ dài bài nói, sự hợp lý trong sắp xếp ý tưởng và các từ chỉ dấu hiệu định hướng ý tưởng thích hợp. Các gợi ý và ví dụ cũng như lời khuyên trong đoạn video này sẽ giúp bạn sử dụng tiếng anh lưu loát hơn khi giao tiếp.