Buổi tư vấn IELTS do Hội đồng Anh tổ chức nhằm mục đích giúp thí sinh IELTS nắm được những thông tin cần thiết để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS của mình. Buổi tư vấn kéo dài khoảng 2.5 giờ; được trình bày bởi giảng viên IELTS giàu kinh nghiệm và Cán bộ tổ chức thi IELTS của Hội đồng Anh. Nội dung tư vấn tập trung chia sẻ những kinh nghiệm làm bài thi IELTS hiệu quả cũng như những lỗi thí sinh cần tránh khi làm bài thi Nghe, Nói, Đọc và Viết. Đồng thời, thí sinh cũng sẽ được hướng dẫn về các thủ tục cần thiết trong ngày thi.

Thí sinh không bắt buộc phải tham gia buổi tư vấn thi.

Nếu bạn muốn tham gia vào buổi tư vấn thi IELTS của chúng tôi, vui lòng đăng ký.