Cảm ơn bạn đã gửi thông tin đăng ký tham dự Ngày Hội IELTS 2019 của Hội đồng Anh. Sự kiện đã dừng nhận đăng ký. Hẹn gặp lại bạn trong các sự kiện IELTS khác của Hội đồng Anh.