Khung trình độ quốc gia
Khung trình độ quốc gia - Hợp tác thành công

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA) tại Việt Nam – Phát triển một khung trình độ quốc gia (NQF)

Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hợp tác với chúng tôi?

Hội đồng Anh Việt Nam là một đối tác gắn bó lâu năm với Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) cũng như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) trong việc cùng chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất của Vương quốc Anh nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục đại học và hệ thống đào tạo và giáo dục dạy nghề tại Việt Nam.

Cả hai Bộ đều ghi nhận tầm quan trọng của việc thiết lập một hệ thống đối chiếu và tham khảo, tập hợp các hệ thống bằng cấp giáo dục và dạy nghề trong một khung trình độ duy nhất. Hai Bộ đã thực hiện các nghiên cứu sâu về các hệ thống khung trình độ hiện có như khung trình độ châu Âu và Khung hệ thống tín chỉ trình độ của Vương quốc Anh. Hai Bộ tin tưởng rằng một khung trình độ chung của Việt Nam sẽ giúp các nhà tuyển dụng, sinh viên và các nhà giáo dục có chung hiểu biết và nhìn nhận đối với giá trị của các bằng cấp về tiềm năng chuyên môn cũng như những lựa chọn phù hợp nhất cho chủ nhân của các bằng cấp này trong việc tiếp tục học lên cao và phát triển chuyên môn.

Giới thiệu về dự án

Hội đồng Anh đang nỗ lực hỗ trợ dự án này và đang hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương Binh, Xã hội thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm phát triển một Khung hệ thống tín chỉ trình độ có tham chiếu với khung châu Âu. Xây dựng trên nền tảng những thành quả đã đạt được với sự tham gia của các tổ chức Vương quốc Anh như Tổ chức Bằng cấp Scotlend, Học viện Proskills, gần đây Hội đồng Anh đã tổ chức một Hội nghị quốc gia về khung Bằng cấp tại Hà Nội với các diễn giả đến từ Vương quốc Anh và Thái Lan. Sự kiện này là sự kiện khởi đầu để chính thức công bố kế hoạch của Việt Nam về việc phát triển một khung chương trình liên kết.

Sau hội nghị, Hội đồng Anh đã chủ trì một cuộc trao đổi nhằm hỗ trợ các chuyên viên cao cấp của Bộ LĐTB & XH và Bộ GD & ĐT, những người chịu trách nhiệm về việc phát triển một khung chương trình cấp quốc gia cho Việt Nam, lập kế hoạch tiếp theo hướng tới việc đạt được mục tiêu đầy tham vọng của mình vào năm 2016.

Tiến sĩ Sasithara Pichaichannarong, Tổng thư ký của Hội đồng Giáo dục của chính phủ Thái Lan và là người chịu trách nhiệm cho việc phát triển khung Bằng cấp Quốc gia Thái Lan cho biết: "Các tổ chức giáo dục của các nước thành viên ASEAN như Việt Nam và Thái Lan và  Hội đồng Anh đã hợp tác làm việc cùng nhau, thực sự là một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự thành công của Cộng đồng ASEAN."