Trong năm 2013-14, Công ty TNHH Diageo Việt Nam đã tăng cường hợp tác với Hội đồng Anh thông qua một sáng kiến rất thú vị mang tên “Dự án nâng cao nhận thức trong sinh viên về doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực trao quyền cho phụ nữ - SWEM”, khuyến khích các sinh viên đưa ra những ý tưởng sáng tạo sử dụng mô hình doanh nghiệp xã hội nhằm tăng quyền năng cho phụ nữ. Chương trình này đã được xây dựng trên nền tảng thành công của chương trình hợp tác trong 3 năm giữa Diageo Việt Nam và Hội đồng Anh. Công ty TNHH Diageo Việt Nam đã đóng góp tài chính để hỗ trợ việc thành lập nên các doanh nghiệp xã hội trẻ cũng như nâng tầm hoạt động của một số doanh nghiệp xã hội đã được thành lập trước đó.

Diageo đã tham gia cùng chúng tôi từ khâu thiết kế dự án đến việc chủ động hợp tác triển khai thành công các hoạt động. 

Tại sao Công ty TNHH Diageo Việt Nam quyết định hợp tác với chúng tôi?

Đạt được các mục tiêu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Tạo động lực và trao quyền cho phụ nữ và thanh thiếu niên luôn luôn là mục tiêu chính của các hoạt động hướng tới cộng đồng của công ty TNHH Diageo Việt Nam. Chương trình hợp tác của chúng tôi với Công ty TNHH Diageo Việt Nam đã được tạo dựng trên cơ sở hợp tác ngày càng phát triển bởi chúng tôi chia sẻ chung các mục tiêu và sự quan tâm đối với các sáng kiến dành cho thanh niên, phụ nữ và xã hội.

Cơ hội phát triển và tạo động lực cho nhân viên

Các quản lý bậc trung và cao cấp của Công ty TNHH Diageo Việt Nam đã tình nguyện chia sẻ  kiến thức chuyên môn để hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nhân xã hội khởi nghiệp. Tham gia hoạt động này, ngược lại, cũng  tạo cho nhân viên Diageo những cảm nhận mạnh mẽ về việc “họ đang làm những việc có ích”. Họ cũng cảm thấy được gắn kết chặt chẽ hơn với công ty, một nhà tuyển dụng có trách nhiệm với xã hội.

Nâng cao nhận thức về thương hiệu

Hợp tác với chúng tôi, Công ty TNHH Diageo Việt Nam đã có thể quảng bá các hoạt động kinh doanh và thương hiệu của họ rộng khắp cả nước thông qua các sự kiện gặp mặt trực tiếp, các ấn phẩm trực tuyến và trang cá nhân của Hội đồng Anh.

Link to Dự án phát triển Doanh nghiệp – Doanh nhân Xã hội