Đào tạo giáo viên - Điển hình hợp tác thành công h1

Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn Hội Đồng Anh để giúp bồi dưỡng giảng viên cốt cán?

Tiếp cận mạng lưới giáo viên toàn cầu

Hội đồng Anh Việt Nam đã và đang hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giảng dạy chương trình Đổi mới tiếng Anh tiểu học. Đây là chương trình được thiết kế với sự hợp tác với chuyên gia giảng dạy tiếng Anh của Vương Quốc Anh, bà Jayne Moon và được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh triển khai.

Mục đích của chương trình là tăng số lượng giảng viên cốt cán tiếng Anh với nền tảng kiến thức vững vàng về giảng dạy tiếng Anh tiểu học. Họ chính là những giảng viên có thể tập huấn hiệu quả cho các giáo viên tiếng Anh tiểu học sau này.

Thông tin về dự án

Nhằm đem lại cơ hội nâng cao năng lực và đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Hội đồng Anh đã thực hiện khóa đào tạo cho các giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và các giáo viên tiếng Anh tiểu học được lựa chọn từ các trường tiểu học của Việt Nam.

Chương trình bao gồm 240 giờ học được chia làm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 2 tuần học cách nhau. Vào cuối mỗi giai đoạn, sau học phần lý thuyết, các giảng viên sẽ tham gia thực hành bồi dưỡng giáo viên hai ngày cho các giáo viên tiểu học địa phương.

Kết quả của chương trình

Sau khi chương trình kết thúc, 127 giảng viên tiếng Anh tiểu học cốt cán từ 22 trường đại học, cao đẳng ngoại ngữ và trường tiểu học đã đạt được những kết quả sau:

  • Tham dự 240 giờ đào tạo trực tiếp về phương pháp giảng dạy học sinh nhỏ tuổi, kỹ năng tập huấn và soạn giáo án tập huấn giáo viên.
  • Thực tập bồi dưỡng giáo viên thông qua 5 đợt tâp huấn cho giáo viên tiếng Anh tiểu học tại các địa phương với sự giám sát và hỗ trợ của giảng viên Hội đồng Anh.
  • Lĩnh hội được kiến thức thực tiễn về phương pháp giảng dạy học sinh nhỏ tuổi.
  • Đã thể hiện được khả năng soạn giáo án một cách phù hợp cũng như biên soạn tài liệu tập huấn.
  • Thể hiện được khả năng quản lý tốt các lớp tập huấn, giảng bài hiệu quả, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thực hành cho giáo viên tham dự tập huấn.
  • Thể hiện tinh thần sẵn sàng tiếp thu ý kiến nhận xét về giờ giảng của mình tại các lớp thực tập bồi dưỡng giáo viên cũng như phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp.
  • Thể hiện năng lực tiếp tục phát triển với tư cách là giảng viên đào tạo.

Hơn 800 giáo viên tiếng Anh tiểu học từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đã tham gia các buổi tập huấn mở rộng của chương trình và được nâng cao kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em.

Hiện nay các giảng viên, giáo viên cốt cán này đang tích cực tham gia vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo nhằm đem lại những đổi mới tích cực trong việc dạy và học ngoại ngữ cho học sinh tiểu học tại Việt Nam.