©

© British Council

Tại sao Tổ chức bảo đảm chất lượng Lloyds Register hợp tác với chúng tôi?

E-idea được đồng điều hành bởi Tổ chức Đảm bảo Chất lượng Lloyds Register [LRQA] và Hội đồng Anh. E-idea đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa hai bên khi cả hai tổ chức huy động nguồn lực sẵn có và thế mạnh của mình để cùng phối hợp quảng bá và triển khai E-idea. Đây là một cơ hội lớn đối với LRQA để hỗ trợ những sáng kiến làm giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu bằng những khoản đầu tư tài chính thiết thực và áp dụng những kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu một cách chủ động và sáng tạo. LRQA chọn Hội đồng Anh là một đối tác tin cậy vì với các mạng lưới, các quan hệ hợp tác bền vững và bề dày kinh nghiệm làm việc với các bạn trẻ ở nhiều nước và nền văn hóa khác nhau, Hội đồng Anh có thể thu hút và nâng đỡ các cá nhân sáng tạo, những người luôn quyết tâm tìm kiếm các giải pháp bền vững cho vấn đề biến đổi khí hậu.

Giới thiệu về dự án

Việc các trung tâm đô thị phát triển ngày càng mạnh trên toàn thế giới, thách thức để đạt được sự phát triển bền vững ngày càng trở nên căng thẳng  hơn. Cuộc thi ý tưởng vì môi trường, một sáng kiến của Hội đồng Anh, đã mở ra cơ hội cho các bạn trẻ ở lứa tuổi từ 18-35 tham gia.

Cuộc thi được thiết kế nhằm giúp các bạn trẻ đưa các ý tưởng sinh thái có tầm nhìn xa vào hành động hoặc nâng tầm hoạt động của các dự án của các bạn trẻ đang được triển khai. Chúng tôi đã hỗ trợ các doanh nhân sinh thái và các thủ lĩnh thanh niên hoạt động trong lĩnh vực môi trường, những người đang tìm kiếm cơ hội để được đóng góp thực sự cho bền vững của môi trường sinh thái của Việt Nam trong tương lai.

Chương trình E-idea được điều hành và quản lý với sự hợp tác của Hội đồng Anh và tổ chức bảo đảm chất lượng Lloyds Register.

Mục tiêu của dự án này là:

  • hỗ trợ tài chính và hướng dẫn các doanh nhân sinh thái trẻ ở 7 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, hoàn thiện các ý tưởng và dự án của họ

  • tìm kiếm các sáng kiến, có thể  là những ý tưởng khởi tạo mới hoặc giai đoạn phát triển của các dự án đang được triển khai. Các sáng kiến được lựa chọn là những sáng kiến tạo ra những đóng góp rất có ý nghĩa cho  môi trường sinh thái khu vực trong tương lai, tập trung vào những thách thức thực sự đối với phát triển bền vững.

  • giải quyết một số thách thức môi trường lớn nhất mà các cộng đồng đô thị địa phương đang phải đối mặt như giảm và quản lí rác thải hiệu quả, giao thông môi trường, giảm năng lượng, sử dụng nước hiệu quả và thiết kế bền vững.

Tìm hiểu thêm thông tin 

Hãy liên hệ với nhóm Biến đổi khí hậu của Hội đồng Anh để tìm hiểu thêm về dự án này và làm thế nào để chúng ta có thể hợp tác với nhau tạo ra một sự thay đổi tích cực trong tương lai.

Thông tin liên quan