Chúng tôi là một trong những tổ chức dẫn đầu trên thế giới trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và một số tổ chức không liên quan hoặc không có liên kết với Hội đồng Anh đã cố gắng sao chép chúng tôi. Hãy chắc chắn rằng bạn liên hệ với một trong những trung tâm giảng dạy chính thức của Hội đồng Anh tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

Do nhu cầu theo học các chương trình giảng dạy và các khóa học chất lượng cao của chúng tôi ngày càng nhiều hơn, chúng tôi đã và đang mở rộng thêm cơ sở vật chất giảng dạy và các chi nhánh. Nếu bạn cần thêm thông tin hay muốn đăng ký khóa học với chúng tôi, hãy liên hệ với một trong sáu trung tâm giảng dạy của Hội đồng Anh tại Việt Nam như dưới đây.

Xem thêm