Webinar số tháng 5/2024 với chủ đề: Common Mistakes When Writing CVs/Cover Letters sẽ diễn ra lúc 13.00–14.00 ngày 22.05.2024 (thứ Tư), trực tuyến trên nền tảng zoom và hoàn toàn miễn phí.

*Lưu ý: chỉ dành cho người tham dự từ 18 tuổi trở lên.

Tìm hiểu về các khóa học tiếng Anh người lớn MyClass hoặc luyện thi IELTS tại British Council và đặt lịch kiểm tra trình độ trực tuyến tại đây.

Số điện thoại