Webinar số tháng 11 với chủ đề: Effective Interview Techniques đã diễn ra lúc 14.00-15.00 ngày 27.11.2023 (thứ hai), trực tuyến trên nền tảng zoom

Mời bạn xem lại webinar tại đây 

Xem lại các webinar cùng Hội đồng Anh tại page: British Council Vietnam English

 *Lưu ý: webinar chỉ dành cho người tham dự từ 18 tuổi trở lên.

Tìm hiểu về các khóa học tiếng Anh giao tiếp và luyện thi IELTS tại British Council hoặc đặt lịch kiểm tra trình độ trực tuyến tại đây. 

Số điện thoại