Nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Anh và cách đọc phiên âm tiếng Anh

Biết cách đọc phiên âm tiếng Anh giúp bạn phát âm tiếng Anh chuẩn xác và nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh. Bạn sẽ học các âm tiếng Anh dễ dàng thông qua ứng dụng này hoặc sử dụng ứng dụng này làm nguồn tham khảo cách đọc những từ tiếng Anh trong tự điển.

ỨNG DỤNG NÀY GIÚP BẠN:

  • phát triển kỹ năng phát âm và kỹ năng nói
  • học các âm tiếng Anh thông qua các đoạn ghi âm
  • nâng cao kỹ năng hiểu tiếng Anh của bạn thông qua việc nghe từ vựng trong những ngữ cảnh cụ thể.

Ứng dụng này rất đơn giản và có giao diện đẹp và nhiều bài nghe, rất hữu ích cho giáo viên và người học tiếng Anh Simple, clean interface with the sounds of English. Tôi sẽ thường xuyên sử dụng ứng dụng này trong lớp học.”

Thông tin liên quan