Học ngữ pháp tiếng Anh thông qua ứng dụng

Luyện tập ngữ pháp mọi lúc, mọi nơi.

Trong ứng dụng này, với những chủ đề đa dạng, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh. Nội dung bài học trong ứng dụng này được chia theo các trình độ từ Khởi đầu đến Nâng cao nhằm giúp bạn dễ dàng lựa chọn nội dung phù hợp.

ỨNG DỤNG NÀY SẼ GIÚP BẠN:

  • nâng dao kỹ năng ngữ pháp với hơn 600 câu hỏi luyện tập cho từng cấp độ
  • thường xuyên theo dõi sự tiến bộ của bạn vào cuối mỗi cấp độ 
  • ngày càng yêu thích học tiếng Anh.

Ứng dụng này rất tuyệt vời, giúp tôi nâng cao kỹ năng ngữ pháp nhanh chóng.”

Thông tin liên quan