MyClass - thời khóa biểu và học phí

Với thời khóa biểu linh hoạt, bạn có thể sắp xếp lịch học một cách thuận tiện. Ngoài ra, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một buổi học nào nhờ được lựa chọn hủy buổi học và đặt lịch học muộn.  

Một thời khóa biểu phù hợp với bạn 

Tạo thời khóa biểu cá nhân của riêng bạn với nhiều lựa chọn buổi học và giờ học trên lớp hàng tuần. Ngoài ra, với các gói bài học theo tín chỉ của chúng tôi, bạn có thể học theo tốc độ học tập của riêng mình. 

Quản lý lịch học bất kỳ lúc nào: sử dụng ứng dụng di động MyClass để đặt lịch học hoặc hủy buổi học và đặt tốc độ học phù hợp với lịch trình của bạn.

Đặt lịch học vào ngày cụ thể: lên lịch cho một buổi học bất kỳ lúc nào trước khi buổi học bắt đầu.

Hủy muộn: hủy hoặc đặt lại lịch học 24 giờ trước khi lớp học bắt đầu đảm bảo không mất tín chỉ.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thông tin khóa học ở trung tâm giảng dạy gần nhất.

Học phí

Với khóa học MyClass, tùy vào kế hoạch và ngân sách cá nhân, bạn có thể lựa chọn các gói 20 bài học, 40 bài học hay 60 bài học. Bạn sẽ tiết kiệm nhiều hơn khi chọn các gói bài học lớn. Mỗi buổi học kéo dài trong 90 phút, tương đương với một tín chỉ.