MyClass - thời khóa biểu và học phí

Thời khóa biểu linh hoạt

Khóa học MyClass giúp việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn. Lịch học linh động của MyClass cho phép bạn chủ động chọn thời gian học phù hợp qua trang đăng ký bài học MyClass phiên bản web hoặc ứng dụng di động bất kỳ lúc nào.

  • Thiết lập lịch học cá nhân: Bạn có thể tùy chọn lớp học vào khung giờ buổi sáng, chiều hoặc tối sao cho phù hợp với lịch trình cá nhân và bắt đầu việc học bất cứ lúc nào.
  • Đăng ký bài học trong ngày: Bạn có thể đăng ký lớp học phù hợp với trình độ của mình bất cứ lúc nào trước thời gian bắt đầu lớp học.
  • Không bao giờ bỏ lỡ lớp học: Khóa học MyClass cho phép học viên hủy lớp học ít nhất 24 giờ trước khi buổi học bắt đầu mà không mất bất kỳ tín chỉ nào.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thông tin khóa học ở trung tâm giảng dạy gần nhất.

Học phí

Với khóa học MyClass, tùy vào kế hoạch và ngân sách cá nhân, bạn có thể lựa chọn các gói 20 bài học, 40 bài học hay 60 bài học. Bạn sẽ tiết kiệm nhiều hơn khi chọn các gói bài học lớn. Mỗi buổi học kéo dài trong 90 phút, tương đương với một tín chỉ.