MyClass - Khám phá các chủ đề bài học

Tự tin giao tiếp

Học tiếng Anh trong các lớp học tăng cường tương tác của chúng tôi giúp phát triển các kỹ năng giao tiếp mà bạn có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Các bài học chúng tôi cung cấp gồm nhiều chủ đề về công việc, học thuật và giao tiếp, tất cả đều được thiết kế để dạy cho bạn các kỹ năng thực tế theo nhu cầu.

Ngoài ra, bạn sẽ ứng dụng được các kỹ năng mới vào thực tế thông qua các hoạt động hợp tác trong lớp học, thực hành cùng với các học viên khác nhằm giao tiếp tự tin và phát âm chính xác, giúp bạn nói tiếng Anh lưu loát hơn.

Bạn cứ yên tâm học, chuyên môn về tiếng Anh đã có chúng tôi lo 

Chúng tôi biết sự tiến bộ quan trọng như thế nào để đạt được mục tiêu của bạn. Giáo viên của chúng tôi sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của bạn, cung cấp hướng dẫn chuyên môn và có những phản hồi thường xuyên, cá nhân hóa để giúp bạn nói tiếng Anh tốt hơn.

Sau khi hoàn thành từng học phần, bạn sẽ nhận được chứng chỉ và huy hiệu online của Hội đồng Anh để có thể chia sẻ các thành tựu này tới gia đình, bạn bè, cung cấp cho nhà tuyển dụng và công ty. Khám phá một số kỹ năng tiếng Anh bạn có thể học dưới đây.

Ví dụ về kết quả học tập bao gồm:

Sơ cấp (A1)

Một số bài học ở trình độ Sơ cấp (A1)*

 • nói về bản thân và cuộc sống của bạn
 • tự giới thiệu bản thân với đồng nghiệp hoặc khách mời
 • đặt và xác nhận lịch hẹn
 • miêu tả về thế giới quanh bạn.

* Tại trình độ Sơ cấp, học viên sẽ chỉ học các chủ đề Tiếng Anh trong cuộc sống

Sơ Trung cấp (A2)

Một số bài học ở trình độ Sơ Trung cấp A2*:

 • phát triển kỹ năng thiết yếu trong công việc
 • tham gia các buổi họp
 • lập kế hoạch và thảo luận ý tưởng với đồng nghiệp
 • chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình. 

*Tiếng Anh công sở

Trung cấp (B1)

Một số bài học ở trình độ Trung cấp (B1)

 • xây dựng ấn tượng tốt tại nơi làm việc
 • kết nối và xây dựng mối quan hệ nơi công sở
 • thuyết trình rõ ràng và tự tin
 • hiểu về tài chính, hiệu suất và bí quyết thành công trong công việc.

*Tiếng Anh công sở

Cao Trung cấp (B2)

Một số bài học ở trình độ Cao Trung cấp (B2):

 • tham gia các buổi họp một cách hiệu quả
 • điểm mạnh / điểm yếu trong chuyên môn, sự phù hợp trong công việc
 • cải thiện giao tiếp tại nơi làm việc trong các bối cảnh kinh doanh khác nhau
 • phát triển kỹ năng trình bày
 • kỹ thuật giao tiếp và đàm phán quyết đoán.

*Tiếng Anh công sở

Cao cấp (C1)

Một số bài học ở trình độ Cao cấp (C1):

 • giao tiếp trong các tình huống kinh doanh quốc tế
 • xử lý các vấn đề đạo đức trong kinh doanh và các quyết định tài chính
 • công nghệ, thế giới kỹ thuật số và tương lai
 • hợp tác hiệu quả
 • kinh doanh, môi trường và trách nhiệm xã hội trong thế kỷ 21.

*Tiếng Anh công sở