Khi học viên đang học các khóa tiếng Anh người lớn tại Hội đồng Anh giới thiệu học viên mới đăng ký các khóa tiếng Anh người lớn, cả hai học viên sẽ nhận được những ưu đãi sau: 

Khóa học đăng ký mới của học viên được giới thiệu

Ưu đãi

Học viên hiện tại

Học viên được giới thiệu

Luyện thi IELTS 32 giờ hoặc
Luyện thi IELTS Coach 36 giờ

01 phiếu mua hàng (VND500,000)

01 phiếu mua hàng (VND500,000)

Luyện thi IELTS Coach 72 giờ

01 phiếu mua hàng (VND1,000,000)

01 phiếu mua hàng (VND1,000,000)

myFoundation

+2 bài học myClass (~VND960,000), hoặc

01 phiếu mua hàng (VND500,000)

01 phiếu mua hàng (VND500,000)

myClass 20 bài học

+2 bài học myClass (~VND960,000), hoặc

01 phiếu mua hàng (VND500,000)

+2 bài học myClass (~VND960,000), hoặc

01 phiếu mua hàng (VND500,000)

myClass 40 bài học

+4 bài học myClass (~VND1,920,000), hoặc

01 phiếu mua hàng (VND1,000,000)

+4 bài học myClass (~VND1,920,000), hoặc

01 phiếu mua hàng (VND1,000,000)

myClass 60 bài học

+6 bài học myClass (~VND2,880,000), hoặc

01 phiếu mua hàng (VND1,500,000)

+6 bài học myClass (~VND2,880,000), hoặc

01 phiếu mua hàng (VND1,500,000)

 

Cách tham dự chương trình

Cách 1: Học viên hiện tại đăng ký giới thiệu học viên mới với chuyên viên tư vấn

 • Học viên hiện tại có thể tham dự chương trình bằng cách liên hệ chuyên viên tư vấn của Hội đồng Anh và cung cấp thông tin (họ tên, ngày sinh, số điện thoại) của bạn bè hoặc người thân mà bạn muốn giới thiệu.
 • Học viên hiện tại sẽ nhận được ưu đãi sau khi bạn bè hoặc người thân của bạn đã đăng ký thành công khóa học tại Hội đồng Anh. Nếu bạn chọn phiếu mua hàng, bạn cần đem theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và liên hệ nhân viên tư vấn để nhận quà và ký xác nhận.

Cách 2: Học viên được giới thiệu chủ động liên hệ với chuyên viên tư vấn

 • Khi đăng ký kiểm tra trình độ, học viên được giới thiệu cần cung cấp cho chuyên viên tư vấn thông tin (họ tên, ngày sinh, số điện thoại) của bạn bè hoặc người thân đã giới thiệu bạn tham dự khóa học. 
 • Khi đăng ký nhập học, học viên được giới thiệu cần thông báo và xác nhận lại với chuyên viên tư vấn thông tin của người đã giới thiệu bạn. Nếu bạn chọn phiếu mua hàng, bạn cần đem theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và liên hệ nhân viên tư vấn để nhận quà và ký xác nhận.

Các quy định khác

 • Chương trình ưu đãi áp dụng từ ngày 1 tháng 6 đến 22 tháng 12 năm 2018. 
 • Học viên hiện tại được định nghĩa là học viên đang học các khóa myFoundation, myClass hoặc Luyện thi IELTS tại Hội đồng Anh.
 • Một học viên có thể giới thiệu nhiều hơn một học viên mới và nhận nhiều hơn một ưu đãi.
 • Học viên được giới thiệu là học viên chưa đăng ký kiểm tra trình độ tại Hội đồng Anh trong vòng sáu tháng. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin trên hệ thống của Hội đồng Anh để xác nhận học viên được giới thiệu có đủ điều kiện tham dự chương trình hay không.
 • Học viên được giới thiệu khi tham gia ưu đãi này sẽ không được yêu cầu hoàn học phí.
 • Ưu đãi này được cộng gộp với các ưu đãi hiện hành (nếu có).
 • Chương trình ưu đãi này có thể thay đổi.
 • Các trường hợp đặc biệt nằm ngoài quy định này sẽ được xem xét bởi Hội đồng Anh và quyết định của Hội đồng Anh là quyết định cuối cùng.

Hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1299 hoặc liên hệ chuyên viên tư vấn Hội đồng Anh để tìm hiểu thông tin và đăng ký tham dự chương trình.

Xem thêm