©

© British Council

Khóa luyện kỹ năng Viết tiếng Anh chuyên nghiệp nay được gọi là myClass. myClass là khóa học tiếng Anh chủ động giúp học viên phát triển kỹ năng Anh ngữ phù hợp với mục tiêu học tập, nghề nghiệp hoặc những mục tiêu cá nhân. Tìm hiểu thông tin về khóa học myClass tại đây.

THÔNG TIN KHÓA LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP

Các khóa luyện kỹ năng Viết tiếng Anh chuyên nghiệp cung cấp kỹ năng cần thiết dành cho người đã đi làm, giúp viết thư tín và thư điện tử tiếng Anh hiệu quả trong công việc hàng ngày. 

 KHÓA HỌC NÀY CÓ Ở ĐÂU?