©

British Council

Những thông tin bạn cần biết về chính sách của chính phủ Anh, và sự hỗ trợ từ các trường tại Vương quốc Anh nhằm đảm bảo sự an toàn và giảm thiểu những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 tới cuộc sống và học tập của sinh viên quốc tế.

Trong trang này