Webinar Mar: Strategies for improving IELTS Speaking Score
Date
Thứ Ba 29 Tháng Ba 2022 -
20:00 tới 21:00

Chúng tôi đang nhận đăng ký cho webinar tháng 3 với chủ đề 'Strategies for improving your IELTS Speaking score' sẽ diễn ra trực tuyến vào 20.00-21.00 ngày 29.03.2022. Tham gia hội thảo, bạn sẽ trực tiếp tương tác với điều phối viên chương trình tiếng Anh IELTS tại Hội đồng Anh, cô Melanie Harbinson cho các chủ đề xoay quanh việc nâng cao điểm của bài thi Speaking, đặc biệt với những bạn đang có mục tiêu đạt điểm từ 7.0 trở lên.