Mời anh/chị đăng ký tham dự webinar bằng cách điền đầy đủ thông tin vào bảng sau. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận đến địa chỉ email anh/ chị cung cấp trong vòng ít nhất 24 giờ trước khi webinar diễn ra.

Lưu ý: webinar chỉ dành cho người tham dự từ 18 tuổi trở lên.

*Đăng ký cho webinar tháng 4/2021 đã kết thúc. Mời anh/chị quay lại sau.