Hội nghị quốc tế về Khảo thí tiếng Anh New Directions là sự kiện về kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ hàng đầu của Hội đồng Anh. Kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 2013, Hội nghị đã được tổ chức lần thứ tám, mang đến những quan điểm và cách nhìn về xu hướng và cách tiếp cận mới trong khảo thí tiếng Anh trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2016, Hội nghị New Directions đã diễn ra tại Hà Nội và bạn vẫn có thể xem các phiên thảo luận trên kênh You Tube của chúng tôi. Đây là kênh sẽ mang đến cho bạn các thông tin về Hội nghị.

Hội nghị New Directions hoan nghênh các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia giáo dục, học giả, giáo viên và các cá nhân thực hành trong lĩnh vực khảo thí tại từng quốc gia, trong khu vực và quốc tế quan tâm đến việc lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia, trao đổi chia sẻ ý kiến và mở rộng mạng lưới trong lĩnh vực khảo thí.

Có hai cách tham gia:

  • dùng thẻ tiêu chuẩn, để truy cập vào tất cả các phần trong Hội nghị
  • dùng thẻ miễn phí, để truy cập vào tất cả các phiên thảo luận học thuật được chấp nhận và phiên thảo luận Tiêu điểm, Toàn thể và Thảo luận

Để tìm hiểu thêm về Hội nghị New Diections, chương trình và diễn giả của năm nay cũng như đăng ký tham gia Hội nghị, vui lòng bấm vào đây.