Nghệ sỹ Anh Rukhsana Merrise trình diễn tại Việt Nam. ©

Monsoon Music Festival 

Chúng tôi đang tìm kiếm gì? 

Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season 2023 với trị giá lên tới £50,000 cho mỗi dự án bắt đầu nhận hồ sơ. Chúng tôi đang tìm kiếm các hợp tác đổi mới và các dự án đồng sáng tạo phản ánh quá khứ, hiện tại và tương lai của mối quan hệ hợp tác song phương. 

Các khoản tài trợ sẽ dành cho các dự án hợp tác tập trung vào các ngành nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo. Chúng tôi hoan nghênh các dự án sáng tạo kết hợp nghệ thuật, khoa học và công nghệ kỹ thuật số. Các đề xuất dự án cần có sự tham gia, phát triển và thực hiện bởi ít nhất một tổ chức tại Vương quốc Anh và ít nhất một tổ chức tại Việt Nam.  

Hạn nhận hồ sơ là đến hết ngày 05 tháng Hai năm 2023 (23:59 giờ Vương quốc Anh). 

Đăng ký ngay

Tìm hiểu thêm về Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season

 • Các câu hỏi thường gặp - Đợt 2 - Bản cập nhật 01.02.2023 (chỉ có Tiếng Anh) (Adobe PDF 131KB)
 • Các câu hỏi thường gặp – Đơt 1 – Bản cập nhật 04.11.2022 (chỉ có tiếng Anh) (Adobe PDF 204KB)
 • Chủ đề

  Khí hậu và Môi trường: Giải quyết các mối đe dọa của biến đổi khí hậu là ưu tiên chung của người dân và chính phủ Vương quốc Anh và Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi đề xuất từ các lĩnh vực Nghệ thuật, Giáo dục và Ngôn ngữ Anh - nhằm tìm ra các giải pháp đổi mới và sáng tạo giúp nâng cao kiến thức và nhận thức về việc bảo vệ hành tinh của chúng ta, hướng tới việc hình thành một môi trường tốt hơn, đáng sống hơn cho các cộng đồng.

  Di sản chung: Vương quốc Anh và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử phong phú và sâu sắc được xây dựng dựa trên sự gắn bó thương mại và ngoại giao. Chúng tôi kêu gọi các đề xuất chia sẻ, thể hiện và khám phá mối quan hệ này thông qua di sản văn hóa của Vương quốc Anh và Việt Nam dưới mọi hình thức (vật thể và phi vật thể), hướng đến tạo ra những cuộc đối thoại đương đại, khơi gợi những câu chuyện mới và khơi nguồn cho những sáng kiến và tác phẩm mới với cảm hứng từ quá khứ.

  Các quỹ tài trợ

  Tài trợ trị giá tới £10,000 

  Tài trợ trị giá tới £30,000 

  Tài trợ trị giá tới £50,000

  Ai có thể nộp hồ sơ

  Các đề xuất dự án phải có sự tham gia và phát triển bởi ít nhất một tổ chức tại Vương quốc Anh và một tổ chức tại Việt Nam.

  Tất cả các khoản tài trợ được thiết kế dành cho các tổ chức nghệ thuật và văn hoá, cũng như tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu với trọng tâm văn hóa nghệ thuật. 

  Một “tổ chức” ở đây được định nghĩa là một đơn vị pháp nhân đã đăng ký hợp pháp với một tài khoản ngân hàng, và có thể bao gồm các tập thể, hiệp hội, và cộng đồng, tổ chức từ thiện, các tổ chức tư nhân và công cộng.

  Các đề xuất của các đơn vị chưa được đăng ký pháp nhân chính thức như các nhóm nghệ sĩ hoặc mạng lưới giáo dục không chính thức cũng có thể được cân nhắc nếu kèm theo minh chứng về bề dày thành tích trong việc phát triển và triển khai các dự án và các chương trình có quy mô và tính chất tương tự.

  Loại dự án nào sẽ được hỗ trợ

  Các đề xuất phải thể hiện xuất sắc ít nhất một trong các lĩnh vực chủ đề: Khí hậu và Mội trường, hoặc Di sản chung. Chúng tôi hoan nghênh các đề xuất từ bất kỳ loại hình nghệ thuật nào hoặc với các yếu tố đa dạng nghệ thuật, cũng như các đề xuất có chủ đề liên quan đến nền kinh tế sáng tạo hoặc liên quan đến lễ hội và nghệ thuật cho cộng đồng. Chúng tôi mong muốn nhận các dự án kết hợp, là các dự án liên ngành, đa ngành hoặc đa lĩnh vực (ví dụ: kết hợp nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục và ngôn ngữ Anh).

  Chúng tôi đang tìm kiếm: 

  • Các sự kiện thu hút sự tham gia của công chúng, ví dụ như hội nghị, hội thảo chuyên đề; thảo luận; các cuộc đối thoại.
  • Các buổi biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, sắp đặt tương tác và các sự kiên văn hóa với quy mô nhỏ, vừa và lớn.
  • Những cách thức mới và sáng tạo để thiết kế và mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp và xây dựng mạng lưới cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, học giả và nhà nghiên cứu, ví dụ lưu trú, hội thảo, studio mở, phòng thí nghiệm mở và các cơ hội đồng sáng tạo khác.
  • Các hoạt động tương tác thu hút và truyền cảm hứng cho khán giả trẻ thông qua việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số sáng tạo và công nghệ thông tin – truyền thông, chẳng hạn như thực tế tăng cường (AR) hoặc thực tế ảo (VR).

  Các chủ đề xuyên suốt của chúng tôi về giới, sự bình đẳng, đa dạng và bao trùm (EDI), tiếp cận công bằng (thông qua công nghệ kỹ thuật số và / hoặc công nghệ giáo dục) và đổi mới, cần được giải quyết và thể hiện trong tất cả các đề xuất.

  Các đề xuất có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua hình thức kỹ thuật số và / hoặc sự kết hợp sáng tạo của cả hai.

  Tất cả hoặc một phần của sự kiện /hoạt động phải được diễn ra tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng Sáu 2023 đến tháng Mười Hai 2023 như một phần của Chương trình UK/Viet Nam Season.

  Các chi phí hợp lệ

  Khoản tài trợ có thể được dùng để chi trả các chi phí của dự án bao gồm:

  • Chi phí nhân sự, bao gồm nhân sự hiện có hoặc nhân sự mới được chỉ định cho dự án
  • Chi phí chuyên môn
  • Chi phí đào tạo
  • Chi phí nghiên cứu 
  • Chi phí dịch thuật và phiên dịch 
  • Tài liệu, thiết bị mới hoặc chi phí thuê thiết bị được yêu cầu cho mục đích cụ thể của dự án
  • Chi phí phát sinh, chi phí đăng ký trực tuyến cho các ứng dụng hoặc công cụ, tiện ích, cần thiết để phục vụ các hoạt động của dự án
  • Chi phí truyền thông và quảng bá
  • Chi phí địa điểm, ăn uống và an ninh
  • Chi phí đi lại (bao gồm thị thực và bảo hiểm), chỗ ở và chi phí công tác
  • Chi phí cho việc đánh giá, thu thập dữ liệu và báo cáo

  Lưu ý: 

  • Khoản tài trợ không được sử dụng cho chi phí vận hành của công ty/tổ chức hoặc tài trợ cho dự án cũ.
  • Các ứng viên nhận được tài trợ có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế và phí ngân hàng liên quan đến khoản tài trợ được nhận. Các chi phí này phải được bao gồm trong bảng ngân sách dự trù vào thời điểm nộp hồ sơ xin tài trợ.
  • Ứng nộp hồ sơ sẽ cần tự thu xếp việc đi lại, xin thị thực và bảo hiểm.
  • Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và chuyên gia phải được trả lương công bằng, và điều này phải được thể hiện trong ngân sách dự toán của dự án.
  • Chúng tôi hoan nghênh các đóng góp bằng hiện vật, ví dụ các địa điểm tổ chức
  • Trong trường hợp ngân sách nhiều hơn khoản tài trợ sẵn có của Hội đồng Anh, các đề xuất có thể tìm hiểu các nguồn tài trợ bên ngoài khác, với điều kiện tổng số tiền của các nguồn tài trợ khác bằng hoặc ít hơn khoản tài trợ của Hội đồng Anh. Ứng viên nên nói rõ trong đơn đăng kí nếu nguồn tài trợ khác đã được xác nhận hay đang chờ xử lý.
  • Ứng viên sẽ được yêu cầu chỉ rõ đối tác Vương quốc Anh hay đối tác Việt Nam là người nộp đơn chính, Nếu được chọn để nhận tài trợ, hợp đồng sẽ được ký kết với với đối tác chính. 

  Tiêu chí lựa chọn

  Hồ sơ đề xuất của bạn sẽ được đánh giá dựa trên ba tiêu chí sau. Những tiêu chí này cũng được thể hiện rõ ràng trong đơn đăng ký để giúp bạn chuẩn bị đề xuất của mình.

  Mục tiêu, chủ đề và tính khả thi: 40%

  Dự án có hỗ trợ mục tiêu của Chương trình UK/Viet Nam Season 2023 trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Vương quốc Anh - Việt Nam không? Dự án có chất lượng cao và tính khả thi không?

  • Thể hiện rằng dự án đang hỗ trợ mục tiêu của Chương trình UK/Viet Nam Season 2023
  • Thể hiện sự tập trung vào các lĩnh vực chuyên đề
  • Thể hiện tính khả thi của dự án: (các) mục tiêu có thể đạt được, kế hoạch hoạt động rõ ràng và (các) kết quả mong đợi, dự toán ngân sách và thời gian khả thi, khả năng thực hiện của các đối tác và bề dày kinh nghiệm.

  Quan hệ hợp tác, khả năng đóng góp và tính kế thừa: 30%

  Dự án có hỗ trợ các tổ chức của Vương quốc Anh và Việt Nam trong việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác không? Dự án có mang lại lợi ích cho các cá nhân từ Vương quốc Anh và Việt Nam không?

  • Thể hiện mối quan hệ hợp tác hiệu quả
  • Thể hiện các cuộc thảo luận đã được phát triển giữa các đối tác Vương quốc Anh và Việt Nam
  • Thể hiện lợi ích cho các cá nhân nghệ sĩ, người thực hành nghệ thuật và di sản, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục và các chuyên gia và người thực hành ngôn ngữ Anh từ Vương quốc Anh và Việt Nam
  • Thể hiện cách thức mà các quan hệ đối tác sẽ được duy trì và phát triển sau khi dự án kết thúc.

  Đổi mới, EDI (bình đẳng, đa dạng và bao trùm) và tính bền vững, bảo vệ, giám sát và đánh giá: 30%

  Phương pháp tiếp cận của dự án có khuyến khích những cách làm mới và sáng tạo không?

  • Thể hiện sự đổi mới 
  • Thể hiện rằng dự án có xét đến các vấn đề về bình đẳng, đa dạng và bao trùm (EDI) cũng như các biện pháp để giải quyết những vấn đề này trong các hoạt động được đề xuất 
  • Thể hiện cách mà dự án giảm lượng khí thải các-bon cũng như các biện pháp giải quyết vấn đề bền vững trong các hoạt động được đề xuất.
  • Thể hiện rằng dự án có xét đến các vấn đề về bảo hộ cũng như các biện phát giải quyết các vấn đề này trong các hoạt động được đề xuất, 
  • Thể hiện kế hoạch giám sát và đánh giá 

  Những mốc thời gian quan trọng

  • Mở đơn đăng ký: 14 tháng Mười Hai 2022
  • Buổi thông tin: 19 tháng Một 2023
  • Hạn chót nộp sơ: 5 tháng Hai 2023 (23:59 giờ Vương quốc Anh)
  • Thông báo ứng viên được chọn: 28 tháng Hai 2023 
  • Ký kết hợp đồng tài trợ: tháng Tư 2023
  • Các hoạt động dành cho công chúng và trình bày kết quả của các dự án nhận tài trợ tại Chương trình: tháng Sáu 2023 – tháng Mười Hai 2023

  Cách thức nộp hồ sơ

  Tất cả các hồ sơ phải được thực hiện và nộp qua mẫu đơn đăng ký trước ngày 05 tháng Hai 2023 (23:59 giờ Vương quốc Anh)

  Chúng tôi gợi ý bạn tham khảo thông tin trong trang này và hai tài liệu bên dưới (Hướng dẫn nộp hồ sợ và Mẫu Kế hoạch Ngân sách Quỹ tài trợ Hợp tác UK/Viet Nam Season 2023 Đợt 2). Xin lưu ý rằng các hồ sơ nộp qua email sẽ không được chấp thuận. 

  Chúng tôi khuyên bạn không nên đợi tới gần thời hạn nộp hồ sơ để tránh các sự cố kỹ thuật không mong muốn. 

  Các tổ chức quan tâm tại Vương quốc Anh và Việt Nam được mời tham dự Buổi thông tin vào ngày 19 tháng Một 2023. Vui lòng đăng ký tại đây để tham gia. 

  Tài liệu tham khảo và Những câu hỏi thường gặp 

  Tìm hiểu thêm thông tin và tài liệu về hoạt động tại Việt Nam trên trang Câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi. 

  Vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến email season2023@britishcouncil.org.vn. Để đảm bảo sự bình đẳng, chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi trực tiếp mà sẽ đăng tải các câu trả lời cho các câu hỏi trên trang FAQs.