Quỹ FAMLAB (Phim, Nhạc và Lưu trữ) dành cho các cá nhân, các nhóm thực hành nghệ thuật và các tổ chức tại Việt Nam hoặc Vương quốc Anh có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng bền vững và lâu dài cho các cộng đồng di sản văn hóa cũng như nghệ thuật.

Các loại hình dự án được xem xét để nhận gói hỗ trợ bao gồm:

* Sáng tạo và trình bày âm nhạc, phim, video và các tác phẩm có sử dụng phối hợp các yếu tố âm nhạc, phim và video

* Lưu trữ nhạc và phim, đặc biệt là việc quản lý, phát triển và quảng bá kho lưu trữ này

* Nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm có đóng góp vào sự tăng trưởng và bền vững của lĩnh vực tương ứng

Từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2019 có bốn mốc mở hồ sơ như sau:

Mốc 1 – Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2018

Mốc 2 – 15/12/2018

Mốc 3 – 15/5/2019

Mốc 4 – 15/8/2019

Các thông tin chi tiết, bao gồm hướng dẫn nộp hồ sơ và thông tin liên hệ, vui lòng xem tại trang web dưới.

Xem thêm