Ngày hội Văn hóa Chúng ta Vượt qua Thiên tai 2020 tại thôn A Giốc và A Réc, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. ©

CTV Môi trường Việt Nam

Tháng 11/2020, Quỹ Sáng kiến Thanh niên Hành động vì Khí hậu được thực hiện bởi Hội đồng Anh Việt Nam, đồng hành cùng Live & Learn và Mạng lưới Thế Hệ Xanh đã được khởi động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến và giải pháp của thanh niên, cộng đồng trong vấn đề Biến đổi khí hậu nói riêng và môi trường nói chung tại Việt Nam. Sau hơn một tháng mở đơn, Quỹ đã nhận được 80 đề xuất dự án gửi về. Trong đó, sáu dự án sáng tạo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo tác động xã hội đã nhận được sự hỗ trợ của Quỹ sáng kiến.

Được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn đang đặt ra, các dự án đem lại nhiều giải pháp thiết thực tới cộng đồng, từ các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa tới các đô thị, thành phố lớn. Các dự án tập trung giải quyết các vấn đề thách thức như thực hành bản địa để thích ứng biến đổi khí hậu, ô nhiễm nhựa, đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí, phục hồi rừng, nghị sự về các vấn đề khí hậu.....Đối tượng tham gia các dự án cũng vô cùng đa dạng về độ tuổi (từ trẻ em, thanh niên đến người trung tuổi, cao tuổi), đa dạng về nghề nghiệp (từ học sinh, sinh viên, giáo viên, người dân đến các nhà nghiên cứu và vận động, thực thi chính sách).

Trong nửa năm vừa qua, các dự án được triển khai tại sáu địa bàn khác nhau, hơn 15 sự kiện lớn nhỏ đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 200 thanh niên, tác động đến hơn 17000 người với sự hỗ trợ của 73 tổ chức, bao gồm các Bộ, các đoàn thể, các tổ chức, đội nhóm xã hội.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về các dự án:

BĐKH và tiềm năng thích ứng dựa vào tri thức, thực hành bản địa của người Chăm và Raglai ở Ninh Thuận

Trẻ em và người lớn đồng bào Cơ tu Quảng Nam trải lòng về biến đổi khí hậu và thiên tai lịch sử 2020

Xây dựng cuốn sổ tay về giáo dục môi trường và du lịch sinh thái cho Vườn quốc gia Xuân Sơn

Hành động vì khí hậu

Sứ giả rừng xanh

Giả lập Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (MOCK COP26)

Quỹ sáng kiến là hoạt động Hướng đến Hội nghị lần thứ 26 về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc (COP 26) diễn ra tại Glasgow (Vương quốc Anh) từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021.