Các vấn đề phức tạp như biến đổi khí hậu không thể được giải quyết từ quan điểm của một chuyên ngành. Các khoản tài trợ trong chương trình Chương trình Kết nối các nhà khoa học vì Thách thức Khí hậu (RLCC) được thiết kế nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học để tổ chức các hội thảo nghiên cứu trực tuyến với các đối tượng tham dự từ Vương quốc Anh và các quốc gia đối tác nhằm tìm ra các giải pháp sáng tạo cho những thách thức ngày càng tăng do biến đổi khí hậu gây ra. Các quan hệ đối tác sẽ bao gồm các ứng viên dẫn đầu trong việc thực hiện cách tiếp cận liên ngành bằng cách tập hợp các nhà nghiên cứu trẻ từ các lĩnh vực khác nhau để giải quyết những thách thức hiện có ở các quốc gia đối tác. Mười một khoản tài trợ đã được cấp cho các dự án thông qua chương trình này, với liên kết giữa Vương quốc Anh với Việt Nam, Nam Phi, Indonesia, Pakistan, Brazil và Ai Cập. Tìm hiểu thêm tại đây

Dưới đây là danh sách các hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trẻ

 1. Hòa nhập cộng đồng với thích ứng và giảm nhẹ rủi ro liên quan đến thời tiết ở Việt Nam – một hợp tác giữa Cục Khảo sát Địa chất Anh và Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Việt Nam
 2. Điều tra tác động của biến đổi khí hậu đối với bệnh sốt rét để có hành động khẩn cấp chống biến đổi khí hậu hướng tới các ưu tiên của COP26 – một hợp tác giữa Đại học Liverpool và Đại học Pretoria 
 3. Cuộc cách mạng pin - giảm thiểu các tác nhân gây ra biến đổi khí hậu ở Indonesia – một hợp tác giữa Đại học Queen Mary ở London và Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc gia BATAN, Indonesia 
 4. Chuyển đổi chính sách và thực hành theo hướng chuyển đổi nông học cho các hệ thống canh tác và thực phẩm có khả năng chống chịu và phù hợp trong điều kiện khí hậu thay đổi – một hợp tác giữa Đại học Coventry - Trung tâm Nông nghiệp, Nước & Khả năng phục hồi (CAWR) và Đại học Cape Town (UCT) - Khoa Khoa học Địa lý và Môi trường
 5. Phát triển khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở Pakistan thông qua Kinh tế Thông tư Dệt may (TEXONOMY) – một hợp tác giữa Đại học Northumbria và Đại học Khoa học Quản lý Lahore (LUMS)
 6. Trao quyền cho các cộng đồng truyền thống ở vùng duyên hải Brazil để thích ứng với khủng hoảng khí hậu – Một hợp tác giữa Đại học Manchester Metropolitan và Đại học liên bang Alagoas (Universidade Federal de Alagoas), Brazil
 7. Triển khai sự chuyển đổi năng lượng bền vững cho Pakistan – một hợp tác giữa Đại học Glasgow và Đại học Khoa học Quản lý Lahore
 8. Môi trường thực phẩm bền vững và lành mạnh cho trẻ em: Tiềm năng của bữa ăn học đường – một hợp tác giữa Đại học Brunel London và Instituto Goncalo Moniz, Fiocruz Bahia, Brazil
 9. Giảm tác động của biến đổi khí hậu đối với nguy cơ lũ lụt ở các khu vực đô thị – một hợp tác giữa Đại học Greenwich và Đại học Indonesia
 10. Giải quyết chất thải nhựa biển như một ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu ở Indonesia – một hợp tác giữa Đại học Bangor và Trung tâm Quản lý Tài nguyên và Năng lượng Bền vững (CSERM) Đại học Quốc gia Indonesia, Indonesia
 11. Khả năng chống chịu với khí hậu của các khu công nghiệp vừa và nhỏ ở Ai Cập: Một sự phù hợp để trang bị thêm trong tương lai – một hợp tác giữa University College London và American University of Cairo.