Hội nghị truyền thông quốc tế Future News Worldwide (FNW) được tổ chức bởi Hội đồng Anh phối hợp với các tổ chức truyền thông hàng đầu thế giới như Reuters, BBC, Herald, STV, Facebook, Google News Initiative và Hiệp Hội các trường Báo chí Vương quốc Anh.

Bắt đầu từ năm 2014, FNW tập trung vào mục tiêu hỗ trợ những người trẻ phát triển các kỹ năng báo chí và đưa Vương quốc Anh là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về việc ươm mầm các nhà báo trẻ. Chương trình giúp xây dựng kết nối quốc tế lâu dài giữa thế hệ lãnh đạo truyền thông tương lai cũng như với sự liên kết của họ với Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các nhà báo trẻ trong thời gian hướng tới Hội nghị lần thứ 26 về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc (COP26) thông qua một loạt các hoạt động bao gồm thực tập, hội thảo và đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Mỗi ứng viên ứng tuyển thành công đã nhận được khoản trợ cấp 2000 Bảng Anh để phát triển các ý tưởng theo chủ đề Niềm tin và Môi trường Báo chí.

Dự án sẽ có sự tham gia của các nhà báo trẻ với các câu chuyện thú vị từ Zimbabwe, Ấn Độ, Ukraine, Brazil, Ghana, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Malawi, Hàn Quốc Pakistan, Bangladesh, Armenia, Iraq, Gambia, Uganda, India, Lebanon, Thái Lan, Venezuela và Nepal. 

 

Xem thêm