Khi theo học chương trình IGCSE/GCSE Quốc tế, O Level hoặc AS/A-level, bạn có thể thi tại hội đồng khảo thí phù hợp. Hội đồng khảo thí chính là tổ chức soạn bài thi, chấm thi, cấp bằng và khen thưởng. Hội đồng thi Cambridge International Examinations (CIE) là đối tác chính thức của Hội đồng Anh Việt Nam cho các kỳ thi quốc tế trong trường THPT

Hội đồng thi Cambridge International Examinations (CIE) cấp bằng có giá trị quốc tế và được chấp nhận bởi các trường đại học và tổ chức giáo dục trên toàn thế giới

Thông tin liên quan