Bài Viết IELTS phần 1 (Task 1) thường là một thách thức cho các thí sinh khi thi IELTS. Đoạn video này sẽ cung cấp một số bí quyết và các lời khuyên cho các thi sinh về những điều nên làm và không nên làm khi Viết bài luận tiếng Anh, từ đó giúp cho thí sinh đạt được điểm số tốt nhất trong bài Viết IELTS phần 1 (Task 1)