Cải thiện điểm nghe listening IELTS của bạn bằng cách tìm hiểu bản chất của các bài thi nghe IELTS và luyện kỹ năng Nghe tiếng Anh cùng những lời khuyên, chiến lược do Hội đồng Anh soạn thảo.