Cải thiện điểm số IELTS của bạn bằng cách tìm hiểu các khía cạnh của từ vựng trong quá trình luyện kỹ năng Viết bài luận tiếng Anh và đây là một trong bốn tiêu chí đánh giá cho kỹ năng viết của IELTS, trong đó bao gồm cấu tạo từ, sử dụng từ ít phổ biết hoặc thành ngữ, và dùng thường xuyên các từ đồng nghĩa. Một số gợi ý về cách rèn luyện và cải thiện vốn từ vựng.